Massaal verzet tegen gaswinning Terschelling

De Waddenvereniging was gisteren aanwezig op de informatiebijeenkomst van de gemeente Terschelling over de plannen voor gaswinning bij of op Terschelling. Wij verzetten ons tegen nieuwe plannen voor gaswinning in het waddengebied. Lees hier meer over ons standpunt. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe massaal het verzet tegen deze activiteit is. Met 300 mensen was de zaal tot de nok gevuld. Zo’n 120 mensen werden onverrichter zake naar huis gestuurd, met de mededeling dat er later nog een zelfde bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Tijdens de avond klonken veel sussende woorden van de gemeente en de initiatiefnemer Tulip oil.  De hoofdboodschap was dat de plannen nog in de beginfase zitten en dat er nog veel onderzoek nodig is om de precieze details van de gaswinning in beeld te brengen. In tegenstelling tot de provincie Fryslân, die zich eerder al helder uitsprak tegen elke vorm van nieuwe gaswinning binnen de provinciegrenzen, had de gemeente Terschelling nog geen duidelijk standpunt ingenomen. Er werd gisteren meerde keren een appèl op de gemeente gedaan om zich stevig uit te spreken tegen gaswinning bij of op het eiland.

Ondanks dat de gemeente uiteindelijk niet bepaalt of er wel of niet gas gewonnen mag gaan worden (die bevoegdheid ligt in Den Haag, bij het ministerie van Economische Zaken), kan zij, samen met de provincie Fryslân zich richting de Haagse politiek sterk maken voor het van tafel krijgen van deze onzalige plannen. De Waddenvereniging roept iedereen die een hart voor de Wadden heeft op om nee te zeggen tegen deze plannen. De Waddenvereniging is blij met het initiatief van de Terschellinger inwoners om zich te verenigingen tegen de plannen voor gaswinning bij Terschelling en roept iedereen op om de petitie van gas(T)vrijTerschelling te tekenen.

Naast plannen voor gaswinning bij Terschelling, ligt er een vergelijkbaar plan voor gaswinning bij Schiermonnikoog  en zijn ook nog plannen om de bestaande gaswinning, zoals bij Ameland, te vergroten. Ook tegen die plannen gaat de Waddenvereniging in verweer.