Ontwerp belevingsattractie Vismigratierivier

SleM, Stichting Landschapstheater en Meer, gaat een ontwerp maken voor een belevingsattractie bij de Vismigratierivier. Eind april moet er een concept liggen waarmee de ambities van het programma De Nieuwe Afsluitdijk op het gebied van educatie, informatie en recreatie gerealiseerd worden. Het concept zal nauw verweven zijn met de thematiek van de Vismigratierivier en de locatie Kornwerderzand.

Als de Vismigratierivier er komt, wordt het een icoon van hoe Nederland omgaat met land en water. Nergens anders ter wereld is er een vergelijkbaar innovatieve benadering voor vismigratie. Om vissen weer te kunnen laten trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer wordt er niet tégen, maar juist mét de natuur gewerkt. Een mooi verhaal dat de initiatiefnemers straks graag willen vertellen aan het publiek.

 

SleM gaat daarvoor een beleving ontwikkelen waarbij de bezoeker zich kan onderdompelen in de wonderlijke wereld van het water. Doel is om zo een welkome impuls te geven aan recreatie en toerisme op de Afsluitdijk, waarbij educatie en voorlichting over vismigratie en zoet-zoutovergangen een belangrijke nevenfunctie vormen.

 

SleM is sterk in ‘het scheppen van ruimte voor verbeelding, het activeren van de verwondering voor het alledaagse en het achterlaten van sporen in het landschap en in de hoofden van mensen.’ Hun projecten onderscheiden zich door spannende combinaties tussen cultuur en landschap en liggen altijd op het grensvlak van kunst, natuurontwikkeling en architectuur. Juist hiermee denken de initiatiefnemers te kunnen komen tot een belevingsattractie als breed gedragen en bijzonder icoon waar iedereen trots op is.

 

De Waddenvereniging heeft samen met It Fryske Gea, Stichting het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord het idee voor de Vismigratierivier ontwikkeld. De Nationale Postcode Loterij heeft als een van de eersten haar steun aan dit project verleend. Door deze bijdrage van de Postcode Loterij kan het publiek actief betrokken raken bij dit prachtige project!

 

 SLeM is onder andere bekend van aansprekende projecten op Oerol, zoals ‘Dansendwoud’, ‘Jaarringen’ op het strand en ‘Windnomaden’.