Nederland vieste land van Europa

Nederland is een van de vieste landen in Europa. Dat blijkt uit de analyse ‘Ranking the stars’ dat Natuur & Milieu afgelopen week publiceerde. In vergelijking met andere Europese lidstaten staat Nederland er slecht voor op het gebied van klimaat, natuur en milieu.
Nederland staat op de lijst onderaan, plaats 27, als het gaat om bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Qua luchtkwaliteit staat Nederland bijna onderaan, plaats 25. Nederland staat tenslotte nog 22e, 20e en 24e voor respectievelijk de bescherming van natuur en klimaat en voor het opwekken van hernieuwbare energie. Grootste boosdoeners voor ons land zijn vee, auto’s en kolencentrales. Het kabinet Rutte neemt allerlei maatregelen die niet ten gunste van de natuur zijn. Volgens Natuur en Milieu heeft het kabinet meteen geschrapt in de klimaatambities. Zo werd de 130 km/u regel op sommige wegen ingevoerd, het budget voor waterbeheer flink gekort, subsidie voor zonnepanelen geschrapt en wordt de belasting op plastic verpakkingen afgeschaft. Benieuwd naar de gehele publicatie met alle cijfers? Bekijk dan ::URL::http://www2.natuurenmilieu.nl/media/278298/20111012-natuur_milieu-rapport-rankingthestars.pdf::Ranking the stars::.