Veiliger Noordzee door nieuwe stijl handhaving Kustwacht

Om de gevaren voor de Waddenzee bij een eventuele scheepsramp te verkleinen zijn tankers verplicht ver van de kust te varen. Helaas blijkt dat tankers zich niet altijd aan deze regel houden. Nieuwe technische ontwikkelingen, het Automatisch Identificatie Systeem (AIS) biedt de Kustwacht de mogelijkheid overtredingen sneller te ontdekken en dus ook sneller handelend op te treden.
Continuering pilot Van eind september vorig jaar tot februari van dit jaar heeft de Kustwacht in samenwerking met handhavingsdiensten als Douane, AID, Koninklijke Marechaussee en de dienst Waterpolitie van het KLPD een pilot uitgevoerd om vanuit het Kustwachtcentrum met behulp van het AIS het verkeersgedrag van schepen te beoordelen. Een AIS is verplicht voor alle schepen boven de 300 GT en het zendt continu berichten uit met informatie over het schip, zoals naam, soort schip, positie, koers en snelheid. Ook ladinggegevens kunnen worden ingevoerd in het AIS. Tijdens de pilot zijn ruim vijf keer zoveel tankers als normaal betrapt op het varen in de voor hen verboden route vlak boven de Waddeneilanden. Reden voor de Kustwacht om deze vorm van handhaving te willen continueren en te verfijnen. Vliegsurveillance kan hierdoor meer informatie gestuurd plaatsvinden en in de toekomst zullen satellietbeelden en radar ook extra mogelijkheden bieden. De Waddenvereniging juicht dit toe en is blij dat de Raad voor de Kustwacht in haar zitting van 23 april jl. heeft besloten de pilot om te zetten in een permanente situatie.