Marine houdt meer rekening met de natuur

Op uitnodiging van LNV is een medewerker van de Waddenvereniging een dagje meegevaren richting de Razende Bol met het inspecties schip de Phoca van LNV. De Razende Bol is de laatste weken regelmatig in het nieuws vanwege de schietoefeningen van de Marine vanaf Fort Erfprins.
Marine geeft opdracht tot onderzoek Acties van de Waddenvereniging en overleg met de Marine hebben ertoe geleid dat de Marine geen schietoefeningen meer houdt in de zogenaamde kwetsbare perioden. Het lijkt erop dat de Marine deze afspraken serieus neemt gezien hun regelmatige contact met het inspectieschip over de situatie op de Razende Bol. Overigens erkent de Marine dat schade aan de natuur niet is uitgesloten door de oefeningen en heeft opdracht gegeven onderzoek te doen. Of in de toekomst meer kwetsbare perioden kunnen worden aangewezen is mede afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek.