Betekenisvolle uitjes in het waddengebied

Steeds meer mensen willen erop uit met een minimale ecologische voetafdruk: wél nieuwe plekken ontdekken en met elkaar dingen beleven, maar zónder daarmee de natuur onnodig te belasten. Sterker nog: we krijgen steeds vaker vragen van mensen die daarbij bovendien de handen wel uit de mouwen willen steken voor de natuur. Echt iets willen bijdragen, zodat de natuur daar beter van wordt en daarbij moe of vies worden geen probleem vinden. Vanuit het project Jut organiseren we al geregeld opruimactiviteiten in het waddengebied, waarbij een natuurervaring én iets nuttigs doen hand in hand gaan. We merken dat er steeds meer mensen zijn die dit een mooie combinatie vinden.

Positieve impact natuur en omgeving

Voor ondernemers kan het een uitdaging zijn om activiteiten te organiseren die een positieve impact hebben op de natuur of omgeving, en die ook nog rond rekenen in deze dure tijd. Het helpt om samen te werken en zo organisatiekracht en bereik te vergroten. Daarom organiseerden de Provincie Fryslân, Visit Wadden en de Waddenvereniging eind november een co-creatie sessie over betekenisvolle uitjes in het waddengebied. Dit werd ondersteund vanuit het Interreg project ProWad Link, met als doel de ontwikkeling van nieuwe producten met positieve impact voor de Wadden én voor lokale ondernemers en organisaties.

Duurzaam en circulair

Er bleek veel animo voor de co-creatie sessie, van diverse organisaties en bedrijven in het waddengebied. Op de bijzondere plek Het Lage Noorden in Marrum kwamen aanbieders van wadexcursies, workshops, suptours, catering, dark sky belevingen, overnachtingen, zeiltochten en culturele activiteiten bijeen. Allemaal ondernemers en organisaties die al bezig zijn met duurzaam toerisme of circulair ondernemen, maar willen onderzoeken of ze in samenwerking vorm kunnen geven aan nieuwe betekenisvolle uitjes in het waddengebied.

 

Sustainable Development Goals 

Tijdens de sessie stonden de 7 pijlers van de circulaire economie centraal, zoals hergebruik van materialen, duurzame energie, duurzaam watergebruik en vergroting van de biodiversiteit. Deze pijlers, die ons werden geïntroduceerd door Circulair Friesland, zijn praktische manieren voor ondernemers en organisaties om bij te dragen aan de internationale Sustainable Development Goals van de VN. Bij elke creatieve ronde pakten we de 7 pijlers erbij, om te zorgen dat circulariteit centraal bleef staan bij de ontwikkeling van ideeën.

 

4 concepten

De sessie bleek een mooie opmaat voor verdere samenwerking met positieve impact voor het waddengebied. Aan het eind werden 4 mogelijke concepten gepresenteerd door groepjes enthousiaste ‘idee-eigenaars’ die gaan proberen om deze ideeën de komende maanden met elkaar verder vorm te geven. Het is nog te vroeg om ze prijs te geven, want er moet eerst nog flink aan verder gewerkt worden. Maar zeker is dat er komend seizoen (nog) meer betekenisvolle uitjes te doen zijn in het waddengebied: met positieve impact en/of een goed verhaal.