Nederland op het matje bij UNESCO over bescherming Waddenzee

Waddenzee kan status ‘Werelderfgoed in gevaar’ krijgen.

Nederland moet verantwoording afleggen bij VN-organisatie UNESCO over de manier waarop de regering het Werelderfgoed Waddenzee tot nu toe beschermd heeft. De Nederlandse regering vroeg in januari van dit jaar om een officieel advies van UNESCO over nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee. Dit advies ligt er nu en liegt er niet om: UNESCO en IUCN (onafhankelijk adviesorgaan aan UNESCO over natuurlijke Werelderfgoederen) blijken totaal niet overtuigd dat mijnbouw onder de Waddenzee zo onschadelijk zal zijn als de Nederlandse regering doet voorkomen.

Waarom is dit advies van UNESCO zo belangrijk?

In 2009 werd het waddengebied op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Het is hiermee één van de 218 natuurgebieden wereldwijd die deze status heeft. Een gebied komt op de lijst van de VN-organisatie als het van bijzondere waarde is voor de wereld én als regeringen beloven dat ze het gebied goed zullen beschermen. We zijn nu bijna 12 jaar verder en nu twijfelen UNESCO en IUCN openlijk of Nederland de Waddenzee wel goed genoeg beschermt. Nederland heeft aangegeven dat het advies van UNESCO meegenomen zal worden in de afweging voor het al dan niet verlenen van een nieuwe vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee.

Werelderfgoed in gevaar

UNESCO waarschuwt Nederland dat de Waddenzee op de lijst van ‘Werelderfgoederen in gevaar’ terecht kan komen. Deze lijst bestaat uit 52 gebieden en monumenten die niet goed beschermd worden door hun regeringen, bijvoorbeeld in oorlogsgebieden.

Bij de eerstkomende vergadering van het UNESCO Werelderfgoed Comité is de Waddenzee op de agenda gezet. Daarmee zet UNESCO de eerste stap om mogelijk het etiket ‘Werelderfgoed in gevaar’ toe te kennen aan de Waddenzee. IUCN concludeert letterlijk dat het onmogelijk is om de conclusie te steunen dat gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee kan plaatsvinden zonder schade aan de unieke natuur van het gebied te berokkenen.

‘Het is al erg genoeg dat UNESCO de Nederlandse regering moet wijzen op iets dat we allemaal allang weten: mijnbouw hoort niet thuis in en onder de Waddenzee. Het zou al helemaal een blamage zijn als de Waddenzee daadwerkelijk op de lijst van Werelderfgoederen in gevaar komt te staan. Wij gaan er vanuit dat Nederland het zo ver niet laat komen.’, aldus Frank Petersen van de Waddenvereniging.

Gas onder de Waddenzee geen oplossing voor mogelijk acuut gastekort

Het gas dat onder de Waddenzee zit, zou op zijn vroegst pas over 3 jaar op de markt komen en biedt daarmee geen oplossing voor een acuut tekort aan gas. Daarbij is het niet het laagcalorisch gas dat huishoudens verwarmt, maar gas dat voornamelijk in de industrie gebruikt wordt. Bovendien moet je in tijden van een wereldwijde klimaatcrisis fossiele brandstoffen onder de grond laten zitten.

 

Besluit over nieuwe vergunning

Op dit moment beraadt de Minister van Natuur en Stikstof zich nog steeds op een definitief besluit over de nieuwe gaswinningsvergunning bij Ternaard. Het oordeel van UNESCO en alle ingediende zienswijzen worden hierin meegenomen. Het besluit is inmiddels uitgesteld tot na de zomer. Na deze harde diplomatieke tik op de vingers door de VN doet de Waddenvereniging een nog luidere oproep aan Kamerleden om het advies van UNESCO en IUCN op te volgen en geen nieuwe gaswinning toe te staan onder Werelderfgoed Waddenzee.