Europa wil betere bescherming van zee├źn en oceanen

Deze maand werd in het Europees Parlement een resolutie aangenomen met voorstellen om betere wetten en regels te maken voor de bescherming van oceanen en zeeën in Europa. De voorstellen vanuit het Europees Parlement zijn goed nieuws voor het herstellen van de Waddenzee als een uniek UNESCO Werelderfgoed.


Belang van schone en vitale zeeën voor Europa

Met het aannemen van deze resolutie heeft het Europees Parlement een duidelijk politiek signaal afgegeven over het belang van een schone en vitale zee voor de Europese economie. Eén van de duidelijke eisen van het Europees Parlement is dat in beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee geen mijnbouwactiviteiten meer worden toegestaan. Daarnaast wil het Europees Parlement dat niet langer met schadelijke vistechnieken gevist mag worden en dat kwelders beter beschermd worden.

 

Van Europa naar Nederland

De resolutie van het Europees Parlement geeft een duidelijk richting aan voor alle lidstaten van de EU, dus ook voor Nederland, als het gaat om het beschermen van de zee de komende jaren. Na het aannemen van de Resolutie is het nu aan de Europese Commissie en de regeringen in alle lidstaten om deze duidelijke politieke richting om te zetten in wet- en regelgeving. Op dit moment staat de Nederlandse regering de winning van zout en aardgas onder de Waddenzee nog toe. Zoals ook het gebruik van bodemberoerende visnetten toegestaan wordt. Daarnaast onderzoekt de Minister van Economische Zaken en Klimaat nog steeds plannen voor het aanleggen van een stroomkabel via tracés dwars door kweldergebieden in de Waddenzee.

 

Steun in de rug voor Nederlandse Minister van Natuur en Stikstof

‘Deze resolutie zou je kunnen zien als een steun in de rug voor de Nederlandse Minister van Natuur en Stikstof. Zij heeft de Tweede Kamer beloofd dat bij het beschermen van de Waddenzee de natuur op 1 zal staan. Het is goed om te zien dat die inzet door heel Europa gesteund wordt. En we zijn benieuwd naar de plannen van de Minister na deze aangenomen resolutie van het Europees Parlement’ zegt Lutz Jacobi (directeur Waddenvereniging).

De aangenomen resolutie maakt ook duidelijk dat een gezonde en vitale zee cruciaal is voor de Europese economie en inwoners. ‘Deze resolutie is voor ons een bevestiging dat een goede bescherming van de Waddenzee steeds belangrijker wordt. Dat was al nodig omdat de Waddenzee beschermd en beheerd moet worden als een uniek en onvervangbaar UNESCO Werelderfgoed', aldus Jacobi.


Publicatiedatum: 16-05-2022