Plannen gaswinning boven Schiermonnikoog in stroomversnelling

Niet alleen bij Ternaard dreigen nieuwe gasboringen, ook in de Noordzee boven Schiermonnikoog lijken de plannen steeds concreter te worden. Hoewel het niet over het UNESCO Werelderfgoedgebied gaat, maakt de Waddenvereniging zich toch zorgen. Boren in beschermde natuur moet je gewoon niet willen, en al helemaal niet nu alle fossiele grondstoffen in de grond moeten blijven zitten, willen we nog kans maken om internationaal afgesproken klimaatdoelen te halen.

Akkoord van Duitsland

Lange tijd was Duitsland tegen het plegen van mijnbouw op deze plek in de Noordzee. Vanwege de situatie in Oekraïne is het land echter van gedachten veranderd.  De Duitse deelstaat Nedersaksen wil het gasveld samen met ONE-Dyas exploiteren; een vergunningaanvraag ligt nu bij het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Of de winning een antwoord is op het acuut ontstane gasprobleem is overigens nog maar zeer de vraag. Het gas zou op zijn vroegst pas over 2 jaar beschikbaar zijn.

 

Schade aan de natuur

Het stuk waar geboord gaat worden is het beschermde Natura2000-gebied de Borkumse Stenen, een bijzonder gebied met schelpdieren, sponzen en anemonen. Dit is het zoveelste project waarbij groot risico bestaat op onherstelbare schade aan de natuur. Er wordt ook al op andere plekken gas en zout gewonnen, er is intensieve visserij en er wordt gebaggerd. De Waddenvereniging maakt zich zorgen over deze cumulatie. Frank Petersen van de Waddenverenging noemt het in het Dagblad van het Noorden ‘Death by a thousand cuts. Eén sneetje overleef je wel; duizend is gevaarlijk’.

 

Verzet

De Waddenvereniging heeft in een eerder stadium al samen met andere natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de vergunning. We wachten deze procedure af en zullen verdere (juridische) acties ondernemen als dat nodig is.