Waddenvereniging steekt handen uit de mouwen voor #ikjut op Terschelling

Onder begeleiding van Staatsbosbeheer heeft een groep medewerkers van de Waddenvereniging met vrijwilligers van Stichting de Milieujutter de Cupido’s polders op Terschelling schoongemaakt. De jutactie maakte onderdeel uit van een personeelsbijeenkomst op het eiland. Het project Jut is een initiatief van de Waddenvereniging. Het staat voor nieuwe aanpak van afval opruimen: jaarrond, op de plekken waar dat het hardst nodig is, rekening houdend met kwetsbare natuurgebieden en (broed)periodes. Het project start met een pilot op Terschelling. In de toekomst is het de bedoeling om Jut op álle eilanden en langs de hele waddenkust uit te rollen.

 Afval recyclen

Op Terschelling wordt voortgebouwd op een jarenlange ervaring met het opruimen van afval én is er veel animo bij vrijwilligersorganisaties, natuurorganisaties en toeristische ondernemers om dit groeiende probleem in het waddengebied aan te pakken. Na een fietstocht naar het Heartbreak Hotel, de laatste strandtent aan de oostkant van het eiland Terschelling, werd de ploeg van de Waddenvereniging met de Strandbus naar de ingang van de polder gebracht. Guus Schweigmann van Stichting de Milieujutter en Bert Brethouwer van Staatsbosbeheer ontvingen de groep en deelden handschoenen, juttassen en grijpers uit. Ze wezen de weg naar een gebied met veel afval, waarna iedereen vol enthousiasme aan de slag ging. Glas werd daarbij apart ingezameld, net als alle soorten touw en draad van visnetten, omdat dit goed apart te recyclen is.

 

Veel klein afval

Op de kwelder tegen de duinenrij aan ligt een enorme strook vol met afval. Omdat er recent al veel is gejut in het kader van de Milieujutweken bij de Stayokay, ligt er nu vooral nog kleiner afval. Piepschuim in alle soorten en maten, touwen, lampen, doppen, wattenstaafjes, visdraad en vooral ontelbare hoeveelheden plastic balletjes (microplastics). De deelnemers schrokken van de hoeveelheid afval en de omvang van het gebied waarover het verspreid ligt. Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging maakte zich boos: ‘Al deze plastic korreltjes… hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dit in de natuur achterblijft? Wat een puinhoop!’

 

Actie blijft nodig

De aanwezigheid van zo veel (micro)plastics maakte de ernst van dit probleem weer heel duidelijk. Dit afval moet weg uit deze kwetsbare natuur, zo vlak voor het broedseizoen. Het laat zien waarom er concrete actie moet komen om containerrampen te voorkomen en waarom er veel betere bescherming van dit Werelderfgoed nodig is. De Waddenvereniging is daarom ontzettend blij met de belangrijke natuurbeschermingsactiviteiten die onder andere Stichting de Milieujutter en Staatsbosbeheer hierop ondernemen.

 

Doe mee!

In de pauze bracht Flang van kookstudio Flang in de Pan een grote pan vegetarische erwtensoep naar de jutters. De soep, de zon en het gezang van de veldleeuweriken maakten deze Terschellinger jutervaring compleet. Wil je ook meedoen aan een jutactiviteit? Er is genoeg te doen! Kijk op www.ikjut.nl.