Nieuw Werelderfgoedcentrum mag niet hoger dan 16,5 meter

Het nieuwe Werelderfgoedcentrum (WEC) in de haven van Lauwersoog mag maximaal 16,5 meter +NAP hoog worden. Dit is woensdag 26 januari 2022 besloten door de Raad van State. Samen met Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, en enkele andere partijen was de Waddenvereniging afgelopen najaar naar de Raad van State gestapt. In eerste instantie was het gebouw ontworpen met een hoogte van 30 meter en vervolgens 20 meter. Een gebouw van deze hoogte past volgens de bezwaarmakers niet bij de kernwaarden weidsheid en open landschap van de Waddenzee en het waddengebied. Na vele bezwaren uit de omgeving is de bouwhoogte bijgesteld tot maximaal 16,5 meter +NAP. Door de Raad van State is nu beslist dat deze 16,5 meter +NAP ook echt als maximale bouwhoogte definitief schriftelijk vastgelegd moet worden. Met deze hoogte sluit het WEC goed aan bij de bestaande bebouwing in de haven. De werkelijke bouwhoogte zal maximaal 13 meter bedragen, omdat de kade waarop het gebouw zal verrijzen al een hoogte heeft van 3,5 meter +NAP.


Naast de maximale bouwhoogte zijn er door de Raad van State ook grenzen gesteld aan de hoogte van licht uitstraling aan en/of in het gebouw. Dat komt ten goede aan de donkerte van het Waddengebied.

 

Als de financiering rondkomt is de verwachting dat de nieuwbouw van het energieneutrale gebouw spoedig gestart zal worden en dat de opening van het Werelderfgoedcentrum in 2024 plaats kan vinden.

 

Publicatiedatum: 26-01-2022