De kwaliteit van de natuur voorop

Christianne van de Wal-Zeggelink, de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof, is duidelijk: de natuurkwaliteit moet voorop staan. Vooral ook omdat ze van overtuigd is dat als dit kabinet er niet in slaagt om de kwaliteit van de natuur te verbeteren, er verder niet heel veel in Nederland kan gebeuren. Dan blijft het land ‘op slot’.

 


Kennismaking Wadden

Vorige week vrijdag was ze ook op bezoek bij de Waddenvereniging. Een kort kennismakingsbezoek waarin over zowel het beheer als het voortdurende gebruik van de Waddenzee gepraat werd. Alle vormen van gebruik bij elkaar is te veel. Dat heeft de Waddenvereniging meerder malen aan haar voorganger(s) laten weten. Dat kan dit kwetsbare natuurgebied niet aan. Gaswinning, visserij, zoutwinning, baggerwerkzaamheden, de aanleg van stroomkabels, bombarderen en laagvliegende straaljagers staan haaks op de doelstelling om de Waddenzee als natuurlijke Werelderfgoed te beschermen en behouden.

 

Beleidskader natuur

Na het bezoek aan de Waddenvereniging ging de minister op een gure en grijze zaterdagmorgen de Waddenzee op. 'Er zal een beleidskader natuur komen voor de Waddenzee', vertelde ze na afloop van de vaartocht. Ze wil weten wat er nodig is om de Waddennatuur te herstellen, beschermen en verbeteren. En om die doelen te bereiken wil de minister een nieuw beleidskader maken. De kwaliteit van de natuur voorop. Dat is verfrissend om van een minister te horen.  Vormen van economische medegebruik van de Waddenzee moeten dan wat haar betreft 'vanuit de natuur beredeneerd worden.'

 

Het is vaak de toon die de muziek maakt. De inzet en toonhoogte van deze nieuwe minister is in ieder geval duidelijk. Het is nu wachten op de eerste noten. Wij zijn benieuwd.

Publicatiedatum: 26-01-2022