Teleurstellende reactie regering op brief UNESCO

Het UNESCO Werelderfgoed Centrum in Parijs maakte een paar maanden geleden duidelijk dat mijnbouw, oliewinning en gaswinning beschouwd worden als ‘onverenigbaar’ met de status van UNESCO Werelderfgoed. In een brief riep UNESCO de Nederlandse regering dan ook op om (voor 15 januari 2022) uit te leggen hoe het kan dat iets dat onverenigbaar is op grond van internationale verplichtingen toch met instemming van het Kabinet gebeurt in Werelderfgoed Waddenzee.

Reactie Nederlandse regering

De Nederlandse regering heeft enige dagen geleden aan UNESCO laten weten dat het boren naar gas onder de Waddenzee ‘veilig’ kan. In de reactie wordt verwezen naar het ‘Hand aan de Kraan-principe’, wat inhoudt dat je stopt met boren zodra bodemdaling maximaal toegestane grenswaarden overschrijdt. In de brief wordt voor het gemak even vergeten dat een onafhankelijk wetenschappelijk panel twijfelt of dit principe in de toekomst wel zal werken. Het lijkt achterhaald en geen goede manier om de natuur van het Wad te beschermen en behouden.

 

Teleurstellend

De reactie is teleurstellend. En niet alleen omdat er verwezen wordt naar een inmiddels bewezen niet-werkend veiligheidsmechanisme. De reactie is ook teleurstellend omdat inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek, uit juridische toetsing en uit groot maatschappelijk verzet blijkt dat gaswinning onder de Waddenzee geen optie meer is. De Nederlandse regering vindt dat nota bene zelf ook. ‘Geen nieuwe vergunningen’, staat er in het regeerakkoord (december 2021).

 

Onze reactie aan UNESCO

Uiteraard laten wij het hier niet bij zitten. Wij schreven een brief aan UNESCO waarin we wijzen op missende informatie in de brief van de Nederlandse regering. Bijvoorbeeld dat er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn over de sneller stijgende zeespiegel. En dat de cumulatieve effecten nog helemaal niet gemeten zijn. We wijzen op het verzet dat vanuit het hele land komt tegen de voorgenomen gaswinning. En op het eigen voornemen van de regering om helemaal geen nieuwe vergunningen meer toe te willen staan. De volledige brief lees je hier

 

25 januari debat, in maart beslissing

Morgen, op 25 januari, is er een debat over de Wadden in de Tweede Kamer. De Minister neemt in maart van dit jaar een beslissing over de vergunning bij Ternaard. Op dit moment worden daarvoor de ingediende zienswijzes beoordeeld. Wij houden vertrouwen in de eigen plannen van de nieuwe Regering (geen nieuwe winningen toekennen), maar bereiden ons ondertussen juridisch voor op een minder positieve uitkomst.