Mijnbouw onder de Waddenzee onverenigbaar met Werelderfgoed Status UNESCO

 Het UNESCO Werelderfgoed Centrum in Parijs heeft eind november per diplomatieke post het Nederlandse kabinet duidelijk laten weten dat mijnbouw, oliewinning en gaswinning beschouwd worden als ‘onverenigbaar’ met de status van UNESCO Werelderfgoed.

Nederlandse regering verplicht om werelderfgoed te beschermen
De Waddenzee is sinds 2009 een UNESCO werelderfgoed op voordracht van de Nederlandse regering. Nederland heeft samen met Duitsland en Denemarken de plicht om het werelderfgoed te beschermen, behouden en aan toekomstige generaties over te dragen door alles te doen wat binnen haar macht ligt. En omdat de Waddenzee een natuurlijk werelderfgoed is, geldt daarbij de verplichting om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuur en de woongebieden van soorten niet verslechtert. 

 

Uitleg voor 15 januari: anders werelderfgoedstatus in gevaar
UNESCO geeft in de brief de Nederlandse regering de opdracht om voor 15 januari uit te leggen hoe het kan dat iets dat onverenigbaar is op grond van internationale verplichtingen toch met instemming van het Kabinet gebeurt in Werelderfgoed Waddenzee. Mocht die uitleg niet overtuigend genoeg zijn, zal bescherming van Werelderfgoed Waddenzee op de agenda staan bij de eerstvolgende internationale bijeenkomst van UNESCO in juni 2022. Nadat eerder dit jaar het Australische Great Barrier Reef de status van werelderfgoed in gevaar zag komen, kan nu hetzelfde gebeuren voor het Werelderfgoed Waddenzee.

 

Forse kritiek commissie m.e.r. op dezelfde dag
Opmerkelijk is dat de Nederlandse regering deze diplomatieke tik op de vingers al eind november ontving en pas na het stellen van Kamervragen openbaar maakte. De timing van openbaar maken kon niet ongelukkiger voor de Ministers van LNV en EZK.  Het was immers ook de dag waarop de onafhankelijke Nederlandse Commissie m.e.r. al concludeerde dat de risico’s van gaswinning in de Waddenzee onvoldoende zijn onderzocht.
 

Niemand wil nieuwe mijnbouw
De bief van UNESCO valt in lijn met alle onafhankelijke adviezen die het Kabinet kreeg tot nu toe. Niemand wil nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee. Het kan niet, het mag niet en er is niet goed genoeg over nagedacht. Het lijkt logisch dat het Kabinet en de formerende politieke partijen die signalen héél serieus neemt en nu zorgen voor echt behoud van Werelderfgoed Waddenzee. Onlangs liet de Duitse overheid weten geen nieuwe vergunningen meer af te geven voor olie- en gaswinning onder de Waddenzee.

Het Tweede Kamerdebat van vandaag met de Ministers van LNV, EZK en I&W over natuurbescherming in de Waddenzee is tot nader orde uitgesteld.

Via deze link kun je de brief van UNESCO downloaden en lezen.