Kabel Schiermonnikoog voorlopig van de baan

De aanleg van een stroomkabel dwars door het waddengebied lijkt (voorlopig) van de baan. Uit een brief van het Ministerie van Economische zaken en klimaat blijkt dat er gezocht gaat worden naar een andere route.


‘We zijn ontiegelijk blij’, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging tegen Omrop Fryslân. ‘Met veel actievoerders en bewoners van het eiland, boeren, mensen uit de politiek in Den Haag en in Fryslân. Die hebben allemaal gewoon zo duidelijk gemaakt dat dat een waanzinnig idee is en dat dat niet moest gebeuren. De minister noemt dat natuurlijk een heroverweging, maar eigenlijk betekent dat: ik had het gewoon niet goed, het moet anders. En daar zijn wij heel blij mee.’

Breed protest
Na de aankondiging van de aanleg van de stroomkabel ontstond breed protest vanuit bewoners en natuurbeschermers. Ruim 34.000 mensen ondertekenden de petitie die op 15 juni werd aangeboden aan de Tweede Kamer door een opvallende coalitie van eilanders, burgers, boswachters, boeren en waddenliefhebbers. Directeur Lutz Jacobi zei toen: ‘De natuur in ons werelderfgoed Waddenzee staat stelselmatig onder druk. Er vindt een enorme stapeling aan economische activiteiten plaats die stuk voor stuk slecht zijn voor de natuur. Dit plan kan anders, wij vragen aan de Kamer om daar bij de Minister op aan te dringen.’

We blijven kritisch
We zijn natuurlijk blij dat er naar ons geluisterd is. Tegelijkertijd blijven we kritisch volgen wat de vervolgstappen zijn. Daarin staan wij niet alleen. Ook de bewoners en samenwerkingspartners als Natuurmonumenten houden alle vervolgstappen nauwlettend in de gaten.

Publicatiedatum: 03-12-2021