Wat betekent ‘Glasgow’ voor gaswinning onder de Waddenzee?

De Klimaattop van Glasgow is afgelopen. Maar wat betekenen de nieuwe internationale afspraken die zijn gemaakt tijdens de top voor de Waddenzee? Is er iets nieuws bedacht? En wat zijn de consequenties van deze nieuwe afspraken voor het wel of niet vergunnen van nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee? 
 

Mensen verwachten verandering

Als het gaat over klimaatverandering in relatie tot behoud van de Waddenzee is één ding duidelijk: mensen verwachten meer verandering dan politici en bedrijven bereid zijn te geven. Meer dan 51.000 mensen ondertekenden de petitie tegen nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee. Meer dan 40.000 mensen deden mee aan de klimaatmars in Amsterdam op 6 november. En ook tijdens de top in Glasgow waren veel ‘gewone mensen’ aanwezig die op alle mogelijke manieren aandrongen op verandering door de aanwezige regeringen. 
 

Niet genoeg

Het is teleurstellend dat er in Glasgow geen ambitieuze afspraken zijn gemaakt. De opwarming van de aarde zet op deze manier ‘gewoon’ door. Met de huidige afspraken zal het niet lukken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad celsius te houden. Dat betekent dat de zeespiegel blijft stijgen, het water blijft opwarmen, extreem weer vaker zal voorkomen en de natuur dus steeds meer moeite zal hebben om het tempo van klimaatverandering bij te benen. We weten dat juist de natuur van de Waddenzee in de komende jaren meer en meer te maken zal krijgen met bovenstaande gevolgen van klimaatverandering. En zelfs dan ontbreekt het bij de Nederlandse regering aan echte politieke wil om te stoppen met het winnen van fossiele brandstof. 

Nog steeds overheidssteun voor winning fossiele brandstoffen in eigen land

In Glasgow werd afgesproken dat regeringen geen steun meer mogen geven aan buitenlandse projecten voor het winnen van fossiele brandstoffen. Een nuttige en noodzakelijke afspraak! Voor de Waddenzee verandert daarmee helaas niets. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor 40% van de totale investeringen in elk gasveld onder de Waddenzee. Oók bij de omstreden nieuwe aardgaswinninng vanuit Ternaard. De nieuwe afspraak in Glasgow betekent helaas geen einde aan  dit soort binnenlandse overheidssteun.

Oproep 

Voor het voorkomen van nog  meer klimaatverandering heeft Glasgow niet genoeg opgeleverd. Niet voor niets doet de hoogste baas van de VN een indringende oproep aan jongeren en lokale gemeenschappen om door te gaan met ’the fight of our lives & this fight must be won’. En eigenlijk is dat ook meteen de conclusie voor de inzet van de Waddenvereniging na Glasgow.