Petitie ‘Stop onveilige containervaart’ maakt weg vrij voor actie?

Containervaart petitieDe petitie ‘Stop onveilige containervaart’ die de Waddenvereniging initieerde – mede namens WNF Nederland, Stichting De Noordzee, Friese Milieu Federatie en filmmaker Ruben Smit – is inmiddels ruim 9.000 keer getekend. Maar we willen meer dan handtekeningen alleen. Deze petitie maakt daarvoor hopelijk nu eindelijk de weg vrij.

 

Ja, ik teken de petitie vóór 1 juni 2021

Hoe zit het ook alweer?

Aanleiding voor het starten van deze petitie is dat er – bijna 2,5 jaar na de ramp met de MSC Zoë – nog steeds containerschepen langs de Waddeneilanden varen tijdens onveilige condities. Met als gevolg dat er steeds opnieuw containers in zee belanden boven de Waddeneilanden. Hiermee nemen we ongeoorloofde risico’s met de kwetsbare natuur van de Noordzee en Waddenzee.

Het is tijd voor actie: in november 2020 zijn twee moties aangenomen over dit onderwerp.

Aanleiding voor minister Cora van Nieuwenhuizen om concrete stappen voorwaarts te zetten:

  • in overleg te treden met Denemarken en Duitsland over het belang van waarschuwen van containerschepen bij slecht weer en
  • gezamenlijk een voorstel in te dienen bij IMO (Internationale Maritieme Organisatie die de wereldwijde juridische scheepvaartinspectie regelt) ter voorkoming van containerverlies. 

De minister heeft toenadering gezocht tot Denemarken en Duitsland, maar zijn er nog geen harde afspraken gemaakt. Er ligt nog geen voorstel richting IMO. Daarmee is het nog steeds zo dat de kustwachten slechts adviezen kunnen geven aan containerschepen bij slecht weer, zonder dat ze bindend zijn.

 

Wat wij willen bereiken met deze petitie

  • Minister weet Duitsland en Denemarken te overtuigen van het nut en de noodzaak om harde afspraken te maken om de adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit te voeren. Als eerste:
  • Geef de Kustwacht de taken, bevoegdheden en middelen die nodig zijn om containerschepen te begeleiden zodat schepen onder alle weers- en golfomstandigheden veilig langs de Waddeneilanden varen. Bijvoorbeeld met behulp van een verkeersbegeleidingssysteem (VTS).
  • Nederland neemt de leiding voor een concreet voorstel richting IMO met maatregelen om containerverlies op beide vaarroutes boven de Waddeneilanden te voorkomen.
  • De boodschap is en blijft dus: stop met onveilige scheepvaart! Teken jij ook onze petitie? Met meer stemmers, staan we straks sterker in Den Haag.

Ja, ik teken de petitie vóór 1 juni 2021