Waddenvereniging steunt petitie tegen hoogspanningskabels dwars door Schiermonnikoog

De Waddenvereniging is één van acht natuurorganisaties die zich aansluit bij de protesten van bewoners tegen de aanleg van een stroomkabel onder Schiermonnikoog door. Netbeheerder TenneT moet een kabel aanleggen om de stroom van een nieuw windmolenpark op zee, zo’n 80 kilometer uit de kust van Groningen, naar land te exporteren. Daarvoor is er een route uitgestippeld die dwars door de oostpunt van Schiermonnikoog gaat. Via het wantij en 10 kilometer waddennatuur, gaat het dwars door de kwelders van Groningen en 30 kilometer landbouwgrond naar de Eemshaven. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn met de inwoners van Schiermonnikoog boos door dit voorstel.

Teken de petitie

 

Dwars door Werelderfgoed Waddenzee

De geplande stroomkabel gaat dwars door ons meest unieke natuurgebied. Leef-, broed- en foerageergebied van lepelaar, dwergstern en scholekster. Dwars door één van de weinige plekken waar de natuur duizenden jaren heeft gewerkt aan een ongestoord landschap, de eilander Balg van Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, de Waddenzee en de kwelders van Groningen zijn onderdeel van het grootste en – in internationaal opzicht – belangrijkste Natura 2000-gebied van Nederland. Het is bovendien Unesco Werelderfgoed. In een gezamenlijke brief uiten wij onze zorgen en roepen we op het voorgenomen besluit te keren. ‘Dit is de zoveelste keer dat onze Waddennatuur ondergeschikt dreigt te worden aan bestuurlijke en economische voorkeuren. Wij zijn voor het klimaatakkoord, maar stroomkabels dwars door ons Wad, dat mag niet waar worden.’

Eén van 5 grote inbreuken

De aanleg van deze kabel dwars door het eiland en door de Waddenzee is één van de vijf (!) grote inbreuken die gebeuren onder politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het is dus niet alleen de aanleg van deze kabel, maar ook de winning van zout onder de Ballastplaat, de bestaande winningen van aardgas, de nieuwe winning van aardgas onder de Waddenzee vanuit het Friese Ternaard en over een aantal jaar nog meer kabels door de Waddenzee om de energie-honger van de Eemshaven te voeden. Juist omdat veel beschermde natuur in  Waddenzee nog steeds verslechtert is het zeer onverstandig om al deze vijf grote ingrepen te laten doorgaan. Genoeg is genoeg. Zeker omdat geen enkele minister eigenlijk weet wat de effecten van al die grote projecten op de Waddenzee bij elkaar opgeteld voor extra schade gaan zorgen in een uniek natuurgebied en UNESCO werelderfgoed. 

 

>> Lees hier onze ingezonden brief

>> Erfenis van Wiebes: ongerept Schier gaat op de schop

>> Stroomkabel onder Schier maakt bewoners en natuurorganisaties boos
>> Hoogleraren zijn ook kritisch over stroomkabel