Kustwacht waarschuwt meer containerschepen voor onveilige Waddenroutes

Sinds 12 november waarschuwt de Kustwacht bij slecht weer containerschepen vanaf 100 meter op een verhoogd risico van het verlies van containers als ze boven de Waddeneilanden langs willen varen. Het routeadvies werd eerder alleen voor containerschepen langer dan 300 meter afgegeven. De Waddenvereniging is blij met weer een stapje in de goede richting.

Aanbeveling Onderzoeksraad voor Veiligheid

De aanpassing van het routeadvies is een besluit van minister van Nieuwenhuizen op basis van een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Uit eigen onderzoek door de OVV en vervolgonderzoek van het MARIN is gebleken dat zowel grote als kleinere containerschepen bij bepaalde weersomstandigheden hevige slingerbewegingen kunnen gaan maken. Daardoor kunnen containers overboord slaan. Dit risico is er zowel op de noordelijke als zuidelijke route boven de Waddeneilanden.

Wel advies, geen mandaat

De Kustwacht roept het schip op als het ter hoogte van Texel vaart. Containerschepen vanuit Duitsland worden niet actief oproepen, omdat deze de keuze voor de noordelijke of zuidelijke route al hebben gemaakt, voordat zij de Nederlandse water binnenvaren. De adviezen die door de Kustwacht worden gegeven, geven inzicht in mogelijke risico’s die het schip kan ondervinden in de verschillende vaarroutes bij bepaalde golfhoogten. Het advies wordt aan de kapitein gegeven. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen, omdat de Kustwacht nog geen mandaat heeft om verkeersaanwijzingen op te leggen.

 

Haken en ogen

De Kustwacht laat weten dat alle schepen vanaf 100 meter worden gewaarschuwd over de risico’s. Bij een daadwerkelijke golfhoogte van 4,5 meter of meer worden schepen langer dan 200 meter ook actief opgeroepen. Voor het actief aanroepen van containerschepen tussen de 100 en 200 meter worden de mogelijkheden onderzocht. De capaciteit bij de Kustwacht is hiervoor momenteel ontoereikend.

 

Toekomstige stappen Kustwacht

Uit het nieuwsbericht van de Kustwacht blijkt duidelijk dat nog verdere stappen gezet moeten worden om aan de aanbevelingen van de OVV te voldoen. Meer menskracht, bevoegdheden en middelen zijn nodig om de containerschepen te kunnen begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld via actieve verkeersbegeleiding en betere samenwerking met Duitsland. Bevoegdheden voor de Kustwacht om beperkingen aan vaarroutes te stellen zijn wenselijk en moeten internationaal worden geregeld.

 

Nog jarenlang werk nodig om de containervaart veiliger te maken

Er zijn volgens de Waddenvereniging inmiddels voldoende aanbevelingen om een veiligere containervaart te realiseren. De grootste uitdaging is hoe je al deze veranderingen voor elkaar krijgt. Hier is een goede organisatie en lange adem voor nodig. Daarom hebben wij 28 oktober Kamerleden opgeroepen een langjarig programma op te tuigen, vergelijkbaar met het Deltaprogramma.