Provincie Fryslân bepleit snel einde van winning zout en gas onder de Waddenzee

De provincie Fryslân heeft Minister van Nieuwenhuizen laten weten zich graag te willen inzetten voor het eerder beëindigen van winning van diepe delfstoffen. Deze opmerkelijke, maar zeer welkome, uitspraak is één van de reacties van de Provincie op de Gebiedsagenda voor de Waddenzee.


Deze wens van de Provincie is opmerkelijk omdat Gedeputeerde Staten tot nu toe altijd meegewerkt heeft aan het mogelijk maken van zoutwinning onder de Waddenzee. Daarnaast is Gedeputeerde Staten met de gemeente Noardeast Fryslân en het Wetterskip Fryslân betrokken bij het omgevingsproces rond de gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Dat proces lijkt er juist op gericht om delfstofwinning onder de Waddenzee toch mogelijk te maken.

 

Kortom, het is goed nieuws dat de Provincie klip en klaar aan de Minister duidelijk maakt dat delfstofwinning waar mogelijk eerder beëindigd moet worden.

Voor de Waddenvereniging is deze uitspraak van een extra bevestiging van haar oproep om zo snel als mogelijk te stoppen met mijnbouw onder de Waddenzee. Onduidelijk is nog hoe de Minister met deze oproep van de provincie om zal gaan.

 

Meer weten?

>> Lees hier de volledige brief: Reactie op ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 [PDF]


Publicatiedatum: 07-10-2020