Sportduikers ruimen op boven de Wadden

Op maandag 14 september is een duikteam van 30 vrijwilligers gestart met een meerdaagse clean-up onderwater. Op 18 verschillende wrakken verwijderen de ervaren duikers verloren lading afkomstig uit containers van de MSC Zoe. Ook nemen ze ander afval mee zoals visnetten en vislood. De actie wordt georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee Schoon.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip MSC Zoe 342 zeecontainers in de Noordzee boven de Waddeneilanden. De schatting over de nog vermiste lading is 800.000 kg. Als het afval niet wordt geborgen, valt het op korte of lange termijn uiteen en verdwijnt het in het milieu. Het duikteam duikt op de locaties ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog net buiten de vaarroute die het containerschip heeft afgelegd. In dit gebied hebben enkele vrijwilligers afgelopen juli een voorverkenning gedaan. Er zijn 45 locaties gescand en daarbij is vastgesteld dat er nog steeds verloren lading ligt en een schoonmaakactie van belang is. Met de actie wordt slechts een klein deel van de 800.000 kilo troep boven water gehaald. Een grote schoonmaak blijft nog steeds nodig.

Afval bij scheepswrakken

Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op de wrakken. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat deze boven de zandbodem uitsteken. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vastzit of deels onder het zand is verdwenen. Daarnaast zijn veel wrakken aangemerkt als historisch erfgoed wat een voorzichtige benadering bij het opruimen vereist. De vrijwilligere duikers verwijderen het afval voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren en het wrak niet verder te beschadigen.  

Deze schoonmaakactie wordt georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee Schoon. Het duikteam bestaat naast supportduikers uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen en filmers. Met passie voor natuur en avontuur maken ze als duikers scheepswrakken veilig voor het onderwaterleven. Ze maken historisch erfgoed, de vervuiling en leven in de Noordzee zichtbaar voor het grote publiek. 

LEES MEER

>> Bekijk hier de tijdlijn van het rampjaar 2019
>> Containerramp MSC Zoë: dit moet er gebeuren!