ESCO wil aangepaste vergunning voor zoutwinning Waddenzee

Eerder deze maand heeft ESCO na twee mislukte pogingen dan toch de zoutlaag onder de Waddenzee bereikt. Het kan nog wel even duren voordat het bedrijf daadwerkelijk zout gaat winnen. Dat gebeurt dan op een andere plek dan in de planning stond. Daar komt bij dat de vergunning aangepast moet worden, omdat het gebruik van dieselolie bij mijnbouwactiviteiten inmiddels is verboden. De zoutwinning blijft zo voortdurend omgeven door onduidelijkheden.


Van dieselolie naar GTL GS270

Om zout te kunnen winnen uit de bodem, wordt het eerst vloeibaar gemaakt door water in de harde zoutlaag te spuiten. Om te voorkomen dat het mengsel van zout en water doordringt naar bovenliggende aardlagen, wordt er vóór de winning een laag dieselolie in de bodem gespoten. De Tweede Kamer heeft daar nu een stokje voor gestoken. In plaats van dieselolie moeten mijnbouwbedrijven alternatieven gaan gebruiken. Het alternatief dat ESCO wil gebruiken heet GTL GS270. Het is nog steeds een chemische stof, waarvan het de vraag is of het gebruikt mag worden. Het bedrijf heeft bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een aanpassing van de vergunning.

Het is lang niet het enige dat onduidelijk blijft. Drie voorbeelden:

  • Er is geen goedgekeurd plan van wat ESCO gaat doen als de winning onverhoopt moet stoppen.
  • Er is geen goedgekeurd plan voor de monitoring van de gevolgen op de natuur van zoutwinning.
  • Er is geen overeenstemming over de manier waarop bewoners van Harlingen eventuele schade kunnen claimen en uitbetaald krijgen als gevolg van zoutwinning.

Bodemdaling

Duidelijk is wel dat de bodem onder de Waddenzee op sommige plekken met 1 meter (!) zal gaan dalen als de winning doorgaat zoals het bedrijf nu nog van plan is. Dat cijfer was voor Minister Wiebes nieuw. Hij zal deze grote bodemdaling zeker moeten meewegen als hij streeft naar een meer integrale afweging van alle ingrepen die nu onder en in de Waddenzee plaatsen.

Publicatiedatum: 27-08-2020