Bouwvergunning experiment TidalKite Waddenzee onwenselijk en onmogelijk

Voor een proef met een onderwatervlieger die energie opwekt uit stroming ten zuidwesten van Ameland is een bouwvergunning aangevraagd. De Waddenvereniging heeft in een brief aangegeven dat het niet wenselijk en niet mogelijk is om een bouwvergunning af te geven voor het experiment met de zogenaamde TidelKite in de Waddenzee. Om het natuur te beschermen is bouwen in de Waddenzee per wet verboden.


Negatieve effecten natuur

De Waddenvereniging is voor de overstap naar duurzame energie, maar staat de ook voor de bescherming van de onderwaternatuur en de rust, ruimte en weidsheid van het waddengebied. Het is een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen deze twee belangen. Wij bekijken van geval tot geval wat de winst voor de natuur zal zijn van nieuwe projecten en welke risico’s bepaalde activiteiten met zich meebrengen. In dit geval schatten we in dat de TidalKite negatieve effecten zal hebben op de natuur.

 

De Waddenvereniging diende eerder samen met een aantal andere natuurorganisaties al een zienswijze in tegen het plaatsen van de TidalKite in de Waddenzee. Dat ging toen over de natuurvergunning.

Publicatiedatum: 26-08-2020