Gebiedsagenda Wadden 2050 goedgekeurd en ter inzage

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is goedgekeurd in het bestuurlijk overleg en ligt nu ter inzage. De Waddenvereniging is teleurgesteld: de kans is klein dat dankzij deze agenda de waddennatuur verbetert en het open landschap open blijft. Lastige dossiers als visserij, gaswinning en energieopwekking zijn geen stap vooruit gekomen. Er worden wel doelen geformuleerd, maar het blijft onduidelijk hoe die gehaald gaan worden.


Natuur en landschap gaan er niet op vooruit

De hoofdoelstelling voor de Waddenzee is helder: een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap. In een evaluatie in 2015 werd geconcludeerd dat alleen de bescherming van de natuur redelijk op orde was. Het ontwikkelen van de natuur en het behoud van het open landschap waren geen van beide gelukt. Nu er na jaren praten een nieuwe beleid ligt voor het waddengebied, zou je verwachten dat juist hier daadkrachtig de schouders onder gezet gaat worden. Helaas: de nieuwe Gebiedsagenda Wadden 2050 verandert weinig aan de huidige stand van zaken.

 

Lastige thema's ontweken

De Gebiedsagenda Wadden 2050 begint met een mooie droom: zo moet het waddengebied er in 2050 uitzien. Vervolgens gaat het over doelstellingen, leidende principes en ruimtelijke vertrekpunten. Concreet wordt het in hoofdstuk 4: per thema wordt uitgewerkt hoe het ervoor staat, wat de uitdagingen zijn en met welke strategieën die uitdagingen aangepakt kunnen worden. Zo wordt er een aanpak geformuleerd voor de natuur, voor het landschap, voor klimaatverandering en voor de diverse economische sectoren die in en rond de Waddenzee actief zijn. Alle bekende ‘schuurpunten’ tussen natuur, landschap en economie worden zo effectief uit de weg gegaan.

 

Geen gestructureerde aanpak

Hoe gaat de hoofddoelstelling voor de Waddenzee dan bereikt worden? Een gestructureerde aanpak lijkt er niet in te zitten. De doorkijk naar het Uitvoeringsprogramma is een verzameling van ‘onderwerpen waar de partijen nu met prioriteit mee aan de slag willen’, lezen we in hoofdstuk 7. De Waddenvereniging acht de kans dat de hoofddoelstelling zo gerealiseerd gaat worden, nihil.

 

Laat weten wat jij belangrijk vindt voor de Waddenzee!

>> Stuur vóór 14 september 2020 jouw reactie op het nieuwe waddenbeleid

>> Meer lezen over de Gebiedsagenda Wadden

>> Wat is eigenlijk goed beheer en beleid voor het waddengebied?

>> Waarom we al eerder geen vertrouwen hadden in het nieuwe beleid voor de Waddenzee}

 

 

Publicatiedatum: 10-07-2020