Grote zorgen over energieplannen op Texel

De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen over de plannen voor zonne- en windstroom op Texel. In het concept-RES voor Noord-Holland Noord staat dat er gekeken wordt of er op drie locaties op Texel windmolens gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt er gekeken naar een lint van zonnepanelen langs een doorgaande weg. Hier vind je een kaart van de plannen.


Negatief effect op natuur en landschap

Tijdens een bijeenkomst vorige week werd een oud plan uit de kast gehaald om een stuk van de Waddenzee af te snijden en dit gebied voor zonne- en windenergie in te richten. De Waddenvereniging steunt de overstap naar duurzame energie, maar maakt zich ernstig zorgen over effecten op natuur en landschap van al deze plannen.

 

Waddenzee behouden

In het beleid voor het waddengebied wordt uitgegaan van concentratie van windmolens op enkele plekken langs de vastelandskust, zodat het open waddenlandschap zo veel mogelijk open blijft. De plannen op en bij Texel staan hier haaks op. Daarnaast lijkt er in de plannen weinig aandacht voor de effecten op de natuur. De Waddenvereniging gaat hier aandacht voor vragen. Het kan niet zo zijn dat we met de ‘groene’ energieplannen die nodig zijn om de Waddenzee van de verdrinking te redden, de natuur in diezelfde Waddenzee bij voorbaat om zeep helpen.

Blijf op de hoogte

 

 

Publicatiedatum: 29-06-2020