Besluit over Gebiedsagenda Wadden 2050

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Waddengebied van 9 juli wordt de zogenaamde Gebiedsagenda Wadden 2050 vastgesteld. Daarna gaat de tekst ter inzage, waarschijnlijk tot eind augustus. Iedereen kan dan nog opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen indienen. De opstellers van de Gebiedsagenda bekijken of ze die verwerken in de tekst. De Waddenvereniging heeft al aangegeven de Gebiedsagenda niet te tekenen.

Geen besluiten, geen verbeteringen

Natuurbescherming is vaak een kwestie van politieke besluitvorming en beleid dat daaruit voortvloeit. Voor de Waddenzee geldt dat extra, omdat er geen particuliere terreinbeheerder is die voor de Waddenzee zorgt. De Gebiedsagenda Wadden 2050 bevat het nieuwe beleid voor het waddengebied. Hierin hadden dus besluiten moeten staan, bijvoorbeeld over hoe de hoofddoelstelling voor de Waddenzee nu eindelijk wél gehaald gaat worden. Helaas is dat niet gebeurd. Zo blijft onduidelijk wanneer er gestopt wordt met het winnen van gas onder de Waddenzee en met welke maatregelen de effecten van de visserij in de Waddenzee worden verminderd. De Waddenvereniging heeft daarom onvoldoende vertrouwen dat de Gebiedsagenda gaat helpen natuur en landschap van de Waddenzee te behouden en te verbeteren. Lees hier meer over ons besluit om niet te tekenen.

 

Stuur je reactie

Binnenkort kan iedereen de Gebiedsagenda lezen en erop reageren. Zodra de Gebiedsagenda ter inzage gaat, vermelden we dat op onze website. De ter inzage legging vindt plaats via www.internetconsultatie.nl. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Gebiedsagenda in november ondertekend wordt.

Blijf op de hoogte