Vastzetten containers op schepen nog slechter dan voorheen

Bij een zogenaamde ’thema-actie sjorringen’ op containerschepen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in april 2019 zijn bij 61% van de gecontroleerde schepen gebreken aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord die de gegevens hebben opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur. Het is een toename van 12% ten opzichte van de laatste controlecijfers uit 2010! Dit zijn alarmerende berichten. Blijkbaar is de sector niet bereid om te leren van de ramp met de MSC Zoe. Het wordt tijd dat de minister haar toezeggingen van precies een jaar geleden waarmaakt en rigoureus gaat sturen op grote verbeteringen.

Gebrek aan capaciteit

In april 2019 kwam tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de ramp met de MSC Zoe, het onderwerp sjorren van containers ook ter sprake. Een afgevaardigde van de ILT gaf toen al aan dat de inspectie te weinig capaciteit heeft om goed te kunnen handhaven. Dit blijkt ook wel uit het feit dat de laatste zogenaamde thema-actie sjorringen dateert van 2010. De afgelopen 10 jaar heeft er nogal een schaalvergroting plaatsgevonden in de containerscheepvaart. Het lijkt ons logisch dat de inspectie daar op inspeelt.

Beloftes minister

In het debat van 14 mei, dat op het ronde tafelgesprek volgde, bleek minister Nieuwenhuis strijdvaardig. Zij beloofde om extra aandacht te vestigen op de sjorringen door:
  1. Het borgen van een goede controle en handhaving van de regels
  2. Te onderzoeken of de huidige regels voor het vastzetten van containers goed genoeg zijn
  3. In Europees verband de oplossingen, knelpunten en uitdagingen over het sjorren van containers met stakeholders bespreken (bijeenkomst op 4 juli 2019).

Niet langer wachten

De minister zou de Kamerleden op de hoogte houden over onder andere de resultaten van de thema-actie sjorringen die voor april 2019 al was gestart. In de recente brief van 8 mei jl. laat de minister weten het onderzoek van ILT is afgerond en binnenkort naar de Kamer wordt gestuurd. Samen met alle nog lopende onderzoeken zal dit onderzoek een bouwsteen zijn voor toekomstige vervolgstappen richting de Internationale Maritieme Organisatie. Wachten op uitkomsten van andere onderzoeken lijkt ons in dit geval niet nodig. 
 

Tijd voor maatregelen

Nu uit het Wob-onderzoek blijkt dat bij 61% van de schepen gebreken zijn aangetroffen, zijn wij  vooral benieuwd wat de minister nu voor een maatregelen in de Nederlandse havens gaat nemen. De rederijen laten het afweten, dus nu is de overheid aan zet. Minimale inzet lijkt ons: meer tijd, geld en menskracht voor controles van de veiligheidsaspecten van schepen en hogere boetes bij overtredingen.

Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws