Kennis en ervaring gedeeld over olievogels

Jaarlijks maken zo’n 12 miljoen vogels gebruik van de Waddenzee. Ook de Noordzee is een belangrijke plek voor veel zeevogels. Een geïntegreerde aanpak na een olie-incident op zee leidt tot de betere bestrijdingsstrategie waarbij veel olieslachtoffers kunnen worden voorkomen. Vlak voor de uitbraak van de Coronacrisis deed de Waddenvereniging mee aan de nieuwe cursus “Wetenschappelijk advies over vogels bij oliebestrijding”.  De training was om twee redenen waardevol.

Kennis delen

Tijdens de tweedaagse training werd er veel kennis met elkaar gedeeld. Alle deelnemers zijn betrokken bij de zogenaamde Samenwerkingsregeling Besmeurde Afhandeling Besmeurde Vogels (SBV). In de training werd algemene kennis uitgedeeld over wat er bij de uitvoering van deze regeling allemaal komt kijken. Daarnaast leerden we alles over relatie tussen olievervuiling en vogelslachtoffers en op welke wijze je deze het beste kunt voorkomen. Zo kan er snel een inschatting van de impact van het incident worden gemaakt wanneer je de zeekaart met de olievlek combineert met een kaart waarop concentratiegebieden van vogels staan aangegeven. Er werd ook geoefend. Cursisten moesten aan de hand van een realistisch scenario een biologisch advies geven aan de oliebestrijders.

 

Elkaar leren verstaan

Er waren deelnemers uit veel verschillende organisaties. Veel van de deelnemers werken voor Rijkswaterstaat. Zij zijn betrokken bij incidentbestrijding als nautische adviseurs of bijvoorbeeld persvoorlichter. Overige deelnemers kwamen uit andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, vogelopvangcentra, Wageningen Marine Research, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Zij zijn meer met vogels en natuur bezig. Het maakte de training waardevol, want bij oliebestrijding in kwetsbare zeeën is een goede samenwerking tussen partijen die kennis hebben van olie- incidentenbestrijding en van vogels erg belangrijk. Door een cursus als deze leer je elkaars vakgebied en taal beter verstaan.

 

Betere bescherming waddengebied

De cursus was ontwikkeld door Sea Alarm in Brussel in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in opdracht van Rijkswaterstaat. Die laatste organisatie is in Nederland verantwoordelijk voor oliebestrijding en een goede afhandeling van besmeurde vogels. Het delen en borgen van geleerde lessen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is belangrijk om de kwetsbare en onvervangbare natuur van het waddengebied nog beter te kunnen beschermen tegen de gevolgen van scheepvaartincidenten. De Waddenvereniging hoopt dan ook dat nog er nog meer van deze cursussen gaan volgen in de toekomst.

 

Meer lezen?

Rijkswaterstaat interviewde Kees Camphuijsen en Hugo Nijkamp. Kees is vogeldeskundige en een autoriteit in het wetenschappelijk onderzoek naar vogels bij olie-incidenten. Hugo is een autoriteit op gebied van wildlife response bij olie-incidenten. Beiden deelden hun kennis tijdens de tweedaagse cursus. Het artikel vind je hier. 

Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws