Klimaatverandering bedreiging vogels Waddenzee

De Waddenacademie heeft op verzoek van Programma Naar een Rijke Waddenzee de kennis over de gevolgen van klimaatverandering op wadvogels gebundeld. Wat blijkt? Wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering effect gaat hebben op wadvogels. Hoeveel precies is nog lastig te zeggen. We weten namelijk nog niet precies hoeveel het klimaat gaat veranderen, in hoeverre vogels zich aan zullen passen en wat alle gevolgen samen in plaats van ieder apart voor effect zullen hebben. Probleem is wel dat veel soorten wadvogels nu al achteruit gaan, dus het ziet er niet best voor ze uit met weer een nieuwe bedreiging.

Stijging van de temperatuur nú al een probleem

Het rapport concludeert dat zeespiegelstijging over enkele tientallen jaren een probleem gaat worden, maar dat andere klimaateffecten nu al een probleem zijn. Stijging van de temperatuur is er daar een van. Die gaat in het waddengebied veel harder dan verwacht en zorgt al voor een warmere zee. Hierdoor verdwijnen sommige dier- en plantensoorten en arriveren er nieuwe. Een groot probleem voor vogels is het als hun voedselbronnen, bijvoorbeeld door hittegolven, plotseling en massaal verdwijnen. De afgelopen jaren was er bijvoorbeeld veel sterfte van kokkels tijdens hete periodes in de zomer. Dat is een probleem voor kokkeleters. Andere effecten die genoemd worden zijn het zoeter worden van de zee in de winter door meer neerslag en het vaker wegspoelen van nesten op strand en kwelder door stormen.

 

We kunnen vogels helpen!

Wat nu? Het goede nieuws is dat we de vogels kunnen helpen. Niet alleen door de klimaatverandering zo snel mogelijk te stoppen. Het rapport adviseert ervoor te zorgen dat negatieve effecten van andere menselijke activiteiten verminderen. Hierdoor is de kans groter dat vogels zich aan kunnen passen aan steeds veranderende omstandigheden. Dat betekent niet langer (over-)exploiteren van schelpdieren, garnalen, wadpieren en vis, geen jacht, geen winning van gas en zout en het maximaal beperken van menselijke verstoring van vogels, met name op hoogwatervluchtplaatsen. Als de zeespiegel echt te hard gaat stijgen en wadplaten gaan verdrinken, zou moeten worden bekeken of er binnendijks vervangende gebieden aan te leggen zijn.

 

Helder verhaal, toch? We zijn heel benieuwd wat de kersverse overlegorganen voor het waddengebied met deze aanbevelingen gaan doen.

 

Meer weten?

Lees hier het complete rapport: ‘Effecten van klimaatverandering op vogels in het waddengebied’.
Waarom is klimaatverandering eigenlijk nog meer slecht nieuws voor de Wadden?  Je leest het hier!

Zullen we dan alsjeblieft meteen stoppen met zoutwinning en gaswinning in de Waddenzee?