Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar mijnbouw onder de Waddenzee

‘Beschermt het hand aan de kraan principe de natuur van de Waddenzee wel voldoende als daar mijnbouw wordt gepleegd?’. Die vraag staat centraal in een motie van Christen Unie, D66 en GroenLinks die op 1 april door de Tweede Kamer werd aangenomen. Dat betekent dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu een onafhankelijk advies moet laten maken dat antwoord geeft op deze vraag.

Waarom onafhankelijk advies zo belangrijk is

De Waddenvereniging is heel erg blij dat er een onafhankelijk advies moet komen. Tot nu toe werd de Minister over dit onderwerp namelijk geadviseerd door instellingen die ook wel eens een opdracht uitvoeren voor een mijnbouwbedrijf dat zelf belangen heeft bij het wel of niet winnen van delfstoffen onder de Waddenzee.

 

De wereld verandert

Vanaf 2006 werd eigenlijk voetstoots aangenomen dat gecontroleerde mijnbouw (‘met de hand aan de kraan’) mogelijk zou moeten zijn in de Waddenzee. Maar 14 jaar later is de wereld veranderd. Wetenschappers weten nu dat de bodem onder de Waddenzee langer blijft zakken na gaswinning en dat de zeespiegel sneller stijgt dan we voorheen dachten.

 

Behoud van werelderfgoed Waddenzee staat voorop

Het is goed nieuws dat de Tweede Kamer de Minister dwingt om een onafhankelijk onderzoek te laten maken. Het toont dat het behoud van werelderfgoed Waddenzee en het voorkomen van schade voorop staat bij veel partijen in de Tweede Kamer. Het is te hopen dat onafhankelijke Nederlandse instanties zoals KNMI, het Staattoezicht op de Mijnen en ook UNESCO aan het onderzoek mogen meewerken.

 

Geen onderzoek, geen vergunningen

Zo lang het onderzoek nog niet klaar is, zou het logisch zijn dat de Minister van EZK geen vergunningen verleent voor nieuwe, decennia durende mijnbouwprojecten onder de Waddenzee zoals het winnen van zout bij Harlingen of het winnen van aardgas vanuit Ternaard.

 

Lees meer:

>> Voorkomen van schade aan waddennatuur door gaswinning met de hand aan de kraan lijkt een illusie
>> Waarom zoutwinning uit de Waddenzee meteen moet stoppen