Waddenvereniging ontvangt € 500.000 van de Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 4 maart mocht de Waddenvereniging voor de 23e keer de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ontvangen. Dit vrij te besteden geld is van groot belang voor de vereniging en daarmee het waddengebied.

 

Wat doet de Waddenvereniging met het geld?

Wij gebruiken de bijdrage om te werken aan de oplossingen voor de 10 grootste zorgen voor het waddengebied. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor veiliger scheepvaart, verzetten we ons tegen gas- en zoutwinning in het waddengebied en proberen we de onderwaternatuur van de Waddenzee weer rijk en robuust te maken. Dit alles doen we met de wetenschap dat klimaatverandering van grote invloed zal zijn op het gebied.

 

En dat doen we met succes!

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij maken wij écht verschil voor de Wadden. De waterkwaliteit verbeterde enorm de afgelopen decennia, energiereuzen als Engie besloten niet meer naar gas te boren, we kregen klimaatverandering in relatie tot de Wadden op de politieke agenda, we haalden kilo’s troep van de stranden, we lieten duizenden mensen kennismaken met de unieke waarden van de Waddenzee en we werken dag in dag uit aan een rijke onderwaternatuur. Bijvoorbeeld door te pleiten voor duurzame visserij en actief te werken aan herstel van de visstanden in de Waddenzee. We zijn blij met alles wat we voor elkaar gekregen hebben en we blijven opkomen voor de belangen van de Wadden.

Recordschenking van ruim 376 miljoen euro voor mens en natuur

De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij ging in 2019 naar meer dan 105 goede doelen op het gebied van mens en natuur. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 6,2 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Een overzicht van alle schenkingen is terug te vinden op de website van de Postcode Loterij.