Waddenvereniging doet mee aan internationale expertsessie over klimaatverandering

Medewerkers van de Waddenvereniging hebben begin februari bijgedragen aan een internationale expertsessie over de impact van klimaatverandering op de Wadden. In Hamburg kwam een groep van overheden, natuurorganisaties en wetenschappers bijeen om een analyse te maken voor het waddengebied op basis van een bestaand model: de Climate Vulnerability Index (CVI).

Het waddengebied en klimaatverandering

Dat klimaatverandering negatieve impact heeft op het waddengebied weten we al een tijdje. De precieze omvang van het probleem is echter nog niet duidelijk. Om de gevoeligheid voor klimaatverandering te bepalen worden de belangrijkste bedreigingen van klimaatverandering afgezet tegen de belangrijkste unieke (werelderfgoed)waarden van de Waddenzee. Hieruit volgt een tabel met grootste bedreigingen. Deze worden vervolgens vergeleken met klimaatscenario’s om de blootstelling, gevoeligheid en het aanpassingsvermogen van de Waddenzee tegen de bedreigingen te beoordelen. Met deze kennis kan men vervolgens betere maatregelen treffen om de Waddenzee klaar te maken voor de toekomst. 

 

Opwarming en hittestress

Bij klimaatverandering denken we al snel aan de stijgende zeespiegel. Maar dat is lang niet de enige bedreiging voor de Waddenzee. Ester Kuppen, medewerker van de Waddenvereniging: ‘Halverwege deze eeuw kunnen opwarming van de zee en hittestress al een grote impact hebben. Dat is nog relatief nieuwe kennis en nog lang niet bij iedereen bekend. Daar moet snel meer aandacht voor komen en daar moeten we mee aan de slag!’.

 

Hoe verder?

De resultaten van de workshop worden verwerkt tot een rapport. De Waddenvereniging gaat hiermee verder aan de slag en zal de uitkomsten van de workshop gebruiken om zelf nog scherpere keuzes te maken bij het agenderen van klimaatverandering.