Voorkomen van schade aan waddennatuur door gaswinning met ‘de hand aan de kraan’ lijkt een illusie

De mijnbouw van nu kan in de toekomst tot schade in de Waddenzee leiden. Een onafhankelijke commissie zet vraagtekens bij het bestaande beleid: mijnbouw toestaan ‘met de hand aan de kraan’. Door de snellere stijging van de zeespiegel en de onvoorspelbare en onbeheersbare daling van de zeebodem dreigt de unieke zeebodem van de Waddenzee straks minder droog te vallen bij laag water. Door nieuwe gaswinningen en nieuwe zoutwinning toe te staan op basis van oud beleid faalt de Nederlandse regering in de bescherming van dit werelderfgoed. De Waddenvereniging wil een onafhankelijk onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen naar het oude beleid voordat nieuwe mijnbouwprojecten van start mogen gaan.

Auditcommissie: is mijnbouw met hand aan de kraan nog voldoende effectief om natuur te beschermen?

De onafhankelijke Auditcommissie beoordeelt al 13 jaar de monitoring bij gaswinning onder de Waddenzee. In haar meest recente rapport constateert deze commissie dat bodemdaling niet gelijktijdig stopt met het moment dat de kraan dicht gedraaid wordt. Dit besef is, in samenhang met de steeds snellere stijging van de zeespiegel, de reden voor de onafhankelijke Auditcommissie om aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) te vragen of mijnbouw ‘met de hand aan de kraan’ nog voldoende effectief is om mogelijke langetermijngevolgen van gaswinning op de beschermde natuur te beheersen.

 

Beleid ‘met hand aan de kraan’ inmiddels achterhaald

De uitgangspunten van het oude beleid van mijnbouw met de hand aan de kraan zijn achterhaald. Bodemdaling is niet voldoende voorspelbaar en beheersbaar, en de zeespiegel gaat veel sneller stijgen dan in het verleden voorzien. Dit betekent dat er geen enkele zekerheid meer is dat mijnbouw  niet tot onomkeerbare schade aan het unieke intergetijdengebied zal leiden. Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging: ‘Mijnbouw nu zorgt hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst voor onomkeerbare schade aan het gebied. Het nemen van dit soort onbeheersbare risico’s past niet bij de zorgvuldigheid waartoe de internationale status van de Waddenzee als werelderfgoed verplicht. Wat ons betreft stopt de Minister nu per direct met alle voorbereidingen voor nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee.’

 

Nieuwe projecten op basis van oude principes

Twee nieuwe mijnbouwprojecten onder de Waddenzee gaan als het aan Minister Wiebes van EZK ligt binnenkort van start op basis van dit oude beleid: zoutwinning onder de Ballastplaat bij Harlingen en aardgaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard. In beide projecten zal de zeebodem dalen. Bij gaswinning stopt die bodemdaling pas na vele (tientallen) jaren nadat ‘de kraan dicht is’. Bij zoutwinning kan de ondergrondse ruimte instorten en later voor onverwachte bodemdaling zorgen. In de periode dat deze projecten gepland zijn zal de zeespiegel ook meer en sneller stijgen dan nu nog is voorzien. De Waddenvereniging heeft om een extra advies over het oude beleid gevraagd bij het Staatstoezicht op de Mijnen.

 

Meer weten?