Waddendirecteur: wie durft?

De Algemene Bestuursdienst zoekt twee directeuren voor de Beheerautoriteit Waddenzee.  Deze directeuren moeten orde op zaken gaan stellen in het beheer van de Waddenzee. Ze moeten samen met de bestaande beheerders een integraal beheerplan gaan maken voor natuur-, vis- en waterbeheer en ervoor zorgen dat dit ook uitgevoerd wordt. Appeltje, eitje, toch?

Nou, nee. De directeuren komen niet bepaald in een gespreid bedje: ze krijgen geen eigen geld voor beheeractiviteiten, geen bevoegdheden en ze krijgen te maken met een groot aantal beheerders en andere stakeholders. De Waddenvereniging is dan ook zeer benieuwd of de nieuwe directeuren het voor elkaar krijgen om het natuur-, vis- en waterbeheer te verbeteren. Mét als uiteindelijke doel: een betere natuur- en waterkwaliteit en een gezonde vispopulatie in de Waddenzee. Wij hopen van harte dat het lukt! 

De Beheerautoriteit Waddenzee waar de twee directeuren voor gaan werken móet nog opgericht worden. Naast de Beheerautoriteit Waddenzee, komt er ook een Bestuurlijk Overleg Waddengebied én een Omgevingsberaad Waddengebied aan.