Zeespiegelstress in Amsterdam

Voor even stonden de Wadden centraal in Amsterdam. Samen met debatcentrum De Balie organiseerde de Waddenvereniging op 5 november een debatavond over de zeespiegelstijging en het voortbestaan van de Waddenzee. 

Verdrinkt de Waddenzee?

Dreigt ons werelderfgoed in de nabije toekomst te verdrinken? Voorzitter Kim van Nieuwaal stelde die vraag aan het begin van het debat. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Tot 2100 zijn geen maatregelen nodig, als we meewerken met de natuur en zorgen voor voldoende zand in het systeem, luidde de boodschap in haar speech.

 

Kardinaal Peter Turkson

Opvallend was de bijdrage van kardinaal Peter Turkson uit Ghana. Als gezaghebbend adviseur van Paus Fransiscus houdt hij zich bezig met belangrijke milieuvraagstukken op de wereld. Hij legde de basis voor een groene encycliek waarin de paus de mens verantwoordelijkheid houdt voor de ecologische crisis. Hij benadrukte dat we de plicht hebben om de Waddenzee, ons erfgoed, te beschermen, zodat we het zo goed mogelijk kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Versnelling

In de discussie met wetenschappers aan het slot van het debat ging het vooral over de effecten van de te verwachten zeespiegelstijging. Deltares-onderzoeker Marjolijn Haasnoot wees op de onzekerheid van de voorspellingen.  Versneld smelten van het ijs van Antartica kan uiteindelijk een zeespiegelstijging van 2 meter betekenen en dan is de limiet van de veerkracht van de Waddenzee in zicht. Wadplaten verdwijnen en vogelsoorten krijgen het dan erg moeilijk was de sombere conclusie van ecoloog en vice-voorzitter van de Waddenacademie, Katja Phillipart.

 

Politiek weinig urgentie

Daarvoor hadden auteur Lieke Marsman, geluidskunstenaar Harpo ’t Hart en fotojournalist Kadir van Lohuizen al benadrukt dat er bij de politiek te weinig gevoel voor de urgentie van het klimaatprobleem is.