Defensie gaat met vergunning vliegen

Eindelijk is er een harde einddatum. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 vraagt Defensie een natuurvergunning aan voor verschillende vliegactiviteiten boven UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Dat lieten zowel de minister van Defensie als de staatssecretaris van  Landbouw, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekend in de beantwoording van Kamervragen. De Waddenvereniging dringt al jaren aan op een vergunning om het kwetsbare waddengebied goed te beschermen. Elf jaar geleden werd die al toegezegd. Wij zijn hoopvol dat de aanvraag er nu over een half jaar ligt.  Daarna volgt dan nog de daadwerkelijke vergunning met voorwaarden waaraan Defensie zich moet houden.

Rekening houden met natuur

In een natuurvergunning wordt vastgelegd hoe vliegactiviteiten boven de Wadden mogen plaatsvinden. Omdat de Waddenzee is aangewezen als Natura 2000 gebied moeten de bijzondere waarden van dit gebied op basis van de vergunningsvoorwaarden goed worden beschermd. De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat er bij de planning van vliegactiviteiten meer rekening wordt gehouden met de getijden en bijvoorbeeld broed-,  rui- en  trekperiode. Daar zullen we ook op in zetten tijdens gesprekken over de vergunning.

 

Harley Davidson boven de Wadden

Ondertussen ontvangt Defensie op Vliegbasis Leeuwarden deze week de eerste nieuwe straaljager F35 op, beter bekend als de JSF. Deze F35 volgt de F16 op na 40 jaren dienst. Rondom de vliegbasis is door omwonenden een geluidsmeetnet afgedwongen. Hiermee kunnen zij direct zien hoeveel geluid de vliegbasis met de nieuwe F35 produceert. Volgens bronnen in Noorwegen, waar de F35 al twee jaar rondvliegt, maakt de F16 het geluid van een Suzuki en de F35 van een Harley Davidson. Mocht dit werkelijkheid worden, dan zal de natuurvergunning die nu wordt aangevraagd alweer achterhaald zijn…..

 

Lees ook:

>> Defensie vliegt tot nu toe illegaal boven de Wadden

>> Meer vliegen, minder impact?