Word olievogel vrijwilliger

Heb jij affiniteit met vogels? Word olievogel vrijwilliger en help ons tijdens een olie incident met de hulpverlening van besmeurde vogels. Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar voor de basisrespons training op 16 november van 09.00-17.00 uur bij de Fûgelhelling in Ureterp. Aan de training zijn geen kosten verbonden. Meld je zo spoedig mogelijk aan via onze website

Snel reageren

De Waddenvereniging ziet het als haar missie om er voor het waddengebied voor te zorgen dat na een olie incident met vogelslachtoffers zo snel mogelijk gereageerd kan worden. Het waddengebied wordt jaarlijks bezocht door zo’n tien miljoen trekvogels. Al bij een kleine olievlek op de verkeerde plaats kunnen de gevolgen enorm zijn. Snel en goed ingrijpen is essentieel. 

 

Met steun van leden

Dankzij een extra bijdrage door onze leden kunnen we de komende jaren basistrainingen hiervoor geven. De Waddenvereniging bouwt op die manier een bestand van mensen op met kennis van zaken die oproepbaar en inzetbaar zijn.

 

Brede training

De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. In de basiscursus wordt het kader geschetst waarbinnen je reageert op een olie incident met vogelslachtoffers en je raakt vertrouwd met uiteenlopende aspecten van de werkzaamheden: gezondheid en veiligheid, het vangen, verzamelen, stabiliseren en vervoeren van olieslachtoffers en het werk van jou als vrijwilliger in de bredere aanpak van een olie incident. Klik hier om je aan te melden voor de training op 16 november aanstaande.