Oproep: stel een moratorium in op stikstofuitstoot door olie- en gasbedrijven

De Waddenvereniging heeft zich geschaard achter een oproep aan het adviescollege Stikstofproblematiek. In een brief roepen we (samen met andere organisaties) op tot het bevriezen van olie- en gaswinningsactiviteiten die tot stikstofuitstoot leiden. Op dit moment is namelijk niet duidelijk of de natuur voldoende beschermd is tegen de uitstoot van stikstof.  

Stikstof in de natuur

Er is veel te veel stikstof in Nederland. Stikstof wordt uitgestoten door de landbouw, industrie en het verkeer. Stikstof is slecht voor de natuur. De bodem wordt er heel rijk van, waardoor zeldzame planten verdwijnen die juist van arme grond houden. De insecten en andere dieren die van deze planten leven verdwijnen daarmee ook. Andere soorten, zoals mossen en kortsmossen, verdwijnen helemaal omdat ammoniak (een stikstofverbinding) heel schadelijk voor hen is.

 

Streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, werd in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. Dit programma zou ervoor moeten zorgen dat ‘stikstofvervuilers’ bij de bron schoner zouden gaan werken, én dat vervuilers zouden moeten zorgen voor herstel van natuur. In de praktijk bleek dit echter niet zo te werken.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, omdat natuurherstel in het programma niet voldoende gewaarborgd was.  Zoals in de media is te lezen heeft deze uitspraak grote gevolgen voor veel activiteiten in Nederland, bijvoorbeeld voor de plannen van vliegveld Lelystad en de bouw van diverse nieuwbouwprojecten.

 

De regering heeft nu aan de Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, de opdracht gegeven om te kijken naar een oplossing voor de stikstofuitstoot nu het PAS niet blijkt te werken.

Stikstofuitstoot en gaswinning

Veel aan gaswinning gerelateerde activiteiten, zoals affakkelen en onderhoudswerkzaamheden leiden tot stikstofuitstoot. Recentelijk blijkt dat de uitspraak van de Raad van State ook invloed heeft op gaswinactiviteiten. Vermilion is als eerste gasbedrijf op de vingers getikt door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens het ministerie zijn nadelige gevolgen van stikstofuitstoot het Drents-Friese Wold en de Leggelderveld (beide Natura2000 gebieden) niet uit te sluiten.  Ook in het waddengebied wordt nog steeds gas gewonnen. Het is belangrijk om een activiteit pas toe te staan wanneer zeker is dat de activiteit geen significantie effecten op de natuur heeft. Tot op heden zijn de gevolgen van stikstof in zo’n beoordeling niet goed meegenomen.

 

Verzoek aan het adviescollege Stikstofproblematiek: stel een moratorium in.

De Waddenvereniging heeft samen met een heleboel andere organisaties een brief verzonden aan het adviescollege Stikstofproblematiek. In deze brief roepen wij op tot een nationaal moratorium: Maak pas op de plaats en bevries alle activiteiten van olie- en gaswinningsbedrijven die leiden tot stikstofuitstoot tot de natuur voldoende beschermd is. We hopen op deze manier de natuur in het waddengebied (en ver daarbuiten) te kunnen beschermen.

 

Meer weten?

>> Lees hier de volledige brief