Gedragscode voor dronevliegers in het waddengebied

Op initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee is er een gedragscode opgesteld voor dronevliegers in het waddengebied. De gedragscode geeft tips hoe je ervoor kunt zorgen dat je de natuur niet teveel verstoort. 


Je bent te dicht bij!

Voor drones geldt, net als voor mensen: als de eerste vogels opvliegen of zeehonden hun kop opsteken, dan ben je te dichtbij. Breek je vlucht af als je merkt dat dieren onrustig reageren. Ook roept de ‘gedragscode voor dronevliegers’ op om rekening te houden met het getij. Vlieg bij opkomend water niet in de buurt van hoogwaterplaatsen.

 

Wat mag wel en niet?

Er is veel onduidelijkheid over wat er wel en niet mag met drones in het waddengebied. Waar mag je bijvoorbeeld wel en niet vliegen? De nieuwe gedragscode geeft aan dat iedere dronevlieger zelf moet zorgen dat hij/zij zich daar goed over informeert. Er staat een kaart in met gebieden waar je in ieder geval niet mag dronevliegen. Daarnaast bevat de code links naar sites waar meer informatie te vinden is.

 

Meer weten?

>> Hier kun je de volledige ‘gedragscode voor dronevliegers’ inzien


Publicatiedatum: 15-07-2019