CBF erkenning verlengd

Mensen die geld aan ons geven willen zeker weten dat dat geld goed terecht komt. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) toetst of dat inderdaad zo is.  Wij zijn al sinds 2005 een Erkend Goed Doel door het CBF, en deze erkenning is onlangs weer verlengd.


Wat betekent de erkenning?

Voor het verkrijgen van de Erkenning moet je voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Het CBF toetst deze allemaal om te bepalen of je een Erkend Goed Doel mag worden of blijven.

  • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
  • Zorgvuldig omgaan met iedere euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
  • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
  • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.
  • Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.

 

Lees hier ons jaarverslag van 2018


Publicatiedatum: 10-07-2019