Zorgen beheerautoriteit

Het kabinet heeft een voorstel gedaan voor de toegezegde beheerautoriteit Wadden. Een brede groep direct betrokken organisaties, waaronder de Waddenvereniging, uitten hun zorgen.


Twee directeuren

Minister Schouten en minister Van Nieuwenhuizen hebben in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt hoe de beheerautoriteit Waddenzee eruit moet gaan zien. Deze werd in het regeerakkoord van oktober 2017 toegezegd. De beheerautoriteit bestaat uit twee directeuren met een kleine staf. Die worden aangestuurd door een ‘opdrachtgeversoverleg’. In dit overleg zijn de drie waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen vertegenwoordigd met daarnaast de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

 

Geen bevoegdheden en geld

De beheerautoriteit krijgt geen bevoegdheden of geld, maar moet samenwerkingsovereenkomsten gaan sluiten met beheerders. Dat is meteen het zwakke punt van de beheerautoriteit: het gebrek aan middelen om echt verschil te maken. Tweede Kamerleden lieten zich daarover deze week tijdens een Algemeen Overleg over de Wadden kritisch uit:  termen als ‘tandeloos overlegorgaan’ en ‘bureaucratisch monster’ kwamen voorbij. De ministers stonden echter voor hun voorstel en bleven daarbij.

 

Wél onafhankelijk

De Waddenvereniging is blij dat de beheerautoriteit wél onafhankelijk zal zijn. Met stevige directeuren die goed samenwerken kan die hopelijk al verschil gaan maken in het beheer voor de Waddenzee. Daarnaast is toegezegd dat organisatorische problemen aangepakt zullen worden, bijvoorbeeld in de evaluatie die na vier jaar plaatsvindt.

 

Beheer grootste zorg

Versnipperd beheer staat op nummer 1 in de lijst met grootste zorgen van de Waddenvereniging. Met het tienjarig bestaan van Werelderfgoed Waddenzee presenteerden wij 10 zorgen. Ga naar WerelderfGOED moet beter.

 

Een uitgebreide reactie van de Waddenvereniging en een brede groep direct betrokken organisaties van de Waddenzee vind je hier


Publicatiedatum: 27-06-2019