Vijftig jaar Lauwerskust in beeld

Op 23 mei is de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer. Regisseur Thom Verheul maakte ter gelegenheid van dit jubileum voor Fryslân DOK een documentaire in twee delen over het gebied en de toekomst ervan. Die toekomst is belangrijk, want het gaat niet goed met de regionale economie, de biodiversiteit en er zijn bedreigingen door klimaatverandering. De regio zélf heeft een plan bedacht voor een breed gedragen en duurzame toekomst van de Lauwerskust. Met steun van ons én van Programma naar een Rijke Waddenzee.

Van Lauwerszee naar Lauwersmeer

In het eerste deel van de documentaire gaat het met name over het verleden. Na de watersnoodramp van 1953 in Zeeland werd ook de Lauwerzee afgesloten. De regio was blij dat het veiliger werd en beschermd was tegen overstromingen. In de vruchtbare klei voor de voormalige zee, kwam de landbouw tot bloei. De pootaardappelen uit deze regio zijn wereldberoemd. Eén van de gevolgen van de  klimaatverandering is een toename van de de verzilting van het kustgebied. Daarom wordt in de toekomstvisie vanuit de regio ervoor gepleit om nu al te  experimenteren met zilte en zouttolerante gewassen. Zo kan de regio haar positie als voorloper op het gebied van de landbouwproductie versterken.

 

Toekomstvisie

Op meer terreinen heeft klimaatverandering gevolgen voor het leven, wonen en werken in het Lauwerskustgebied. Ook dat komt aan bod in de documentaire. In het gebied is al eeuwenlang sprake van een pioniersmentaliteit. De opstellers van de toekomstvisie geloven dan ook dat de vormgeving van de toekomst voor het gebied door en voor mensen uit het gebied moet gebeuren. Op 23 mei overhandigen vijf ondernemers uit het Lauwerskustgebied hun Manifest Lauwerskust aan bestuurders uit de regio (Groningen en Friesland).

 

Uitzendtijden

Op zaterdag 25 mei om 13.55 uur is het eerste deel van de documentaire – Een beeld van de tijd –  te zien op NPO2. De herhaling op NPO2 wordt uitgezonden op zondag 26 mei om 13.00 uur. Omrop Fryslân zendt uit op zondag 26 mei vanaf 17.00 uur op het hele uur. Het tweede deel – Vooruitgang & bedreiging – is te zien op NPO2 op zaterdag 1 juni om 15.30 uur. De herhaling op NPO2 is op zondag  2 juni om 13.00 uur. Omrop Fryslân volgt op zondag 2 juni vanaf 17.00 uur op het hele uur.

 

Kennismaken op Facebook

Als je ons volgt op Facebook kun je kennismaken met een aantal hoofdpersonen uit de documentaire. Bas Bijl van de Waddenvereniging bijt het spits af.