Onderzoek, meer onderzoek, nog geen maatregelen!

Het opruimen van de rotzooi veroorzaakt door het incident met de MSC Zoë en de effecten hiervan op de natuur zullen nog jaren duren. Hetzelfde lijkt te gebeuren met het invoeren van maatregelen die scheepsrampen en de effecten hiervan, zoals deze containerramp, in de toekomst moeten voorkomen. Dit blijkt uit het plenaire debat in de Tweede Kamer dat dinsdagavond plaatvond. Ministers willen onderzoeken afwachten. Teleurstellend vindt de Waddenvereniging. 

Eén lichtpuntje

Als 25 jaar lang wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van verlies van containers en de gevolgen ervan. Tot op heden is van alle voorgestelde maatregelen alleen het verplicht wegen van de containers doorgevoerd. Eén lichtpuntje: inzet van vrijwilligers moet beter worden genut door de formele crisisorganisaties.

 

Betere aanpak vrijwilligers

Een motie van het CDA, gesteund door CU en D66 is door de minister overgenomen. Deze motie gaat over dat de inzet en kennis van vrijwilligers en gebiedsdeskundigen moet worden vergroot door goed en gestructureerd management, door hun inzet op te nemen in rampenbestrijdingsplannen en dat met vrijwilligers moet worden geoefend. Dit had van Nieuwenhuizen begin januari bij haar bezoek aan het getroffen gebied al aan de Waddenvereniging toegezegd. De Waddenvereniging ziet dit als grote winst, zij dringt hier al jaren op aan bij Rijkswaterstaat. Zij hoopt dat er snel zichtbare stappen worden gemaakt, inclusief over de inzet van vissers wanneer de proef met “net-cathing” waar minister Schouten oversprak in de toekomst eerder kan worden ingezet tijdens een crisis. Morgen kan er immers weer iets gebeuren.

 

Veel moties ontraden

De Tweede Kamer kwam met elf moties. Zij gaan onder meer over de openbaarmaking van vrachtbrieven, het instellen van een schadefonds, het chippen van containers, de vaarroute en het uitfaseren van piepschuim en kleine plastics in het zeetransport. De minister ontraadde het merendeel en schoof enkele door naar haar collega van Veldhoven. Ondanks dat minister van Nieuwenhuizen een “my little pony” op haar bureau heeft staan om haar scherp te houden, ontraadt zij de meeste overige moties. 

 

Wachten op onderzoek

De minister wil eerst de resultaten van onafhankelijke onderzoeken van onder andere TNO, de Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV), van het Instituut voor Fysieke Veiligheid afwachten. Daarna gaat ze bepalen of, en welke maatregelen ze gaat nemen. Het onderzoek van de OVV wordt pas in 2020 verwacht, de overig genoemde onderzoeken dit jaar. Voor de afwikkeling van alle schade heeft ze vertrouwen in de afspraken met de rederij en de verzekeraar. Verder staat ze niet open voor meer openbaarheid van de vrachtbrieven, zelfs niet aan de bergers, want dat laat de wetgeving volgen haar niet toe. Volgende week wordt er over de moties gestemd. 

Foto: Kees Torn / wikipedia