Handhaving Waddenzee voorlopig nog niet op orde

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV)  heeft de Kamervragen van Kamerleden Wassenberg (PvdD) en De Groot (D66) over handhaving op de Waddenzee beantwoord. De minister stelt dat ‘schade aan de natuur in voldoende mate [kan] worden voorkomen’, maar de Waddenvereniging is hiervan niet overtuigd.

Steeds minder uren voor handhaving

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat de handhavingscapaciteit op de Waddenzee ook vorig jaar weer verder is teruggeschroefd. De handhavers van LNV hadden hiervoor in een 2018 14% minder uren dan in 2017. Er is per dag slechts zo’n 3,5 uur toezicht en handhaving beschikbaar voor de gehele Waddenzee van duizenden hectares Werelderfgoednatuur. Daarbij blijkt het juridisch erg lastig om opzettelijke verstoring van bijvoorbeeld vogels en zeehonden aan te pakken. Ook het probleem rond het optreden tegen snelvaren speelt nog steeds. Voor beide problemen geeft de minister aan dat er nog een half jaar overleg nodig is om tot een oplossing te komen.

Blackbox functioneert niet

Uit de antwoorden van de minister blijkt ook dat het voorgeschreven blackbox-systeem voor de garnalenvisserij vanaf de invoering niet functioneert. Dit systeem is het voornaamste controlemiddel en sinds 1 januari 2017 verplicht. Het systeem registreert waar en hoe lang er wordt gevist. Zo kan op afstand worden gecontroleerd of de visser zich aan de vergunningsvoorwaarden houdt. Op die manier kan er bijvoorbeeld gecontroleerd worden of er niet in gesloten gebieden gevist wordt. De Waddenvereniging kan niet anders dan constateren dat al bijna 2,5 jaar de controle en handhaving van de garnalenvisserij niet op orde is. Deze pijnlijke constatering ondermijnt de afspraken over duurzaam vissen op de Waddenzee die tussen visserij, ministeries en natuurorganisaties gemaakt zijn.

 

De Waddenvereniging is van mening dat er flink meer handhavingscapaciteit op het water nodig is om de unieke natuurwaarden van de Waddenzee te beschermen. Beluister hier ook het interview met medewerker Ester Kuppen van de Waddenvereniging op Omrop Fryslan over de handhavingsproblemen op de Waddenzee.