Start versterking Afsluitdijk

Op 1 april 2019 verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de officiële starthandeling voor de versterking van de dijk aan de Friese zijde van de Afsluitdijk. De Afsluitdijk wordt versterkt en ongeveer twee meter hoger. Het werk voor de Vismigratierivier is ook begonnen. Niet bij de Afsluitdijk, maar bij Harlingen. Hoe zit dat?

Snelweg voor vissen

Een groot deel van de Vismigratierivier bestaat straks uit zand en stenen. In een depot bij Harlingen ligt al een flinke hoeveelheid zand klaar, afkomstig van de werkzaamheden aan de N31 bij Harlingen. Dat zand is bedoeld voor de Vismigratierivier en wordt straks naar de Afsluitdijk gevaren. Voordat dit mogelijk is, moet het Van Harinxmakanaal ter hoogte van het depot breder worden gemaakt. De grootste binnenvaartschepen (klasse 5) moeten er kunnen aanleggen om hun lading te transporteren. Onlangs nam een kraan de eerste hap uit de kade. Zo is de eerste schep voor de versterking van de Afsluitdijk een feit.

 

Klaar voor de toekomst

De bouw van de Vismigratierivier gebeurt in twee delen. Het eerste deel is de opening in de Afsluitdijk wat de komende maanden gaat gebeuren. Het tweede deel is de aanleg van de daadwerkelijke Vismigratierivier in het IJsselmeer en de Waddenzee. Naar verwachting is de Vismigratierivier in 2023 klaar voor gebruik. Trekvissen kunnen dan weer vrij zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer.

Lees hier verder over de Vismigratierivier