Schouders onder betere bescherming

Rijkswaterstaat heeft de opruimwerkzaamheden van de olievlek op de Noordzee afgerond. De zichtbare ecologische schade lijkt mee te vallen, er zijn weinig vogels aangespoeld. Wat er onder water voor schade is aangericht, is niet bekend en lastig aan te tonen. Er komt steeds meer drukte op de Noordzee met schepen en windmolenparken. De Waddenvereniging vindt dat we beter op die ontwikkelingen moeten inspelen. Ellen Kuipers: ‘In korte tijd is de Waddenzee bedreigd door twee incidenten. We moeten met alle partijen gezamenlijk de schouders er onder zetten dat het waddengebied beter beschermd wordt.’

Scheepvaart 5x veiliger

De Waddenvereniging denkt al jaren actief mee in hoe incidenten te voorkomen en wat er moet gebeuren als het toch mis gaat. Goede samenwerking tussen alle partijen is essentieel. Politiek Den Haag kan op vijf manieren een oplossing bieden:

  1. Eén beheerautoriteit die de rampenbestrijding op zich neemt.
  2. Eén goed rampenplan voor alle soorten scheepvaartincidenten.
  3. Hulp van vrijwilligers van vissers, wadlopers, terreinbeheerders geïntegreerd in deze plannen.
  4. Geen milieugevaarlijke scheepvaart en onveilige containervaart vlak langs de Waddenzee.
  5. Snelle actualisatie van de nu nog geldende Capaciteitnota 2006-2010 van Rijkwaterstaat: Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen.*

Nazorg olievlek

Uit voorzorg blijft Rijkswaterstaat de stranden van Texel in de gaten houden op het eventueel aanspoelen van olieresten. Ook de beachcleaner blijft op Texel stand-by om eventuele kleine deeltjes olie die aanspoelen gelijk op te ruimen. Er is een oliemonster genomen om een analyse uit te voeren naar mogelijke herkomst en aard van de olie.

 

* In deze laatste nota staat dat Nederland een bestrijdingscapaciteit heeft om voor de Waddenkust in twee dagen 2000.000 liter olie op te ruimen. Bij de olievlek op de Noordzee was er na 1 dag nog geen 17.000 liter uit zee gehaald.