Nieuwe schelpdiersoort in Europa ontdekt

Mogen wij aan je voorstellen: de Amerikaanse strandschelp. Wageningen Marine Research heeft voor het eerst in Europa exemplaren van de ‘Mulinia lateralis’ aangetroffen. Ook in de Waddenzee heeft hij een plekje gevonden. Oorspronkelijk komt dit schelpdiertje voor in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan, meldt naturetoday.com. Van de Golf van Saint Lawrence tot de Golf van Mexico. Deze Amerikaanse strandschelp werd onder andere aangetroffen in de Waddenzee, de Nederlandse kustwateren en de Westerschelde in 2017 en 2018. In dichtheden tot bijna 6.000 individuen per vierkante meter.

Vroeg geslachtsrijp

Volgens Wageningen Marine Research heeft de Amerikaanse strandschelp de potentie om een ‘invasieve soort’ te worden. Ze kunnen al vroeg geslachtsrijp zijn (na 60 dagen) en hebben een groot aantal nakomelingen. De diertjes eten onder andere heel hoge concentraties van fytoplankton! Dit schelpdier kan in potentie inheemse schelpdiersoorten beconcurreren op het gebied van voedsel en ruimte. De nieuwe soort kan ook kansen opleveren in de vorm van een nieuwe of alternatieve voedselbron. Voor krabben, vissen, zeesterren en schelpdieretende vogels, zoals de scholekster en zee-eenden (zwarte zee-eend, eidereend).

 

Schelpdiermonitoring

In de jaarlijkse schelpdierenmonitoring zal Wageningen Marine Research de Amerikaanse strandschelp nauwgezet volgen op ontwikkelingen in de populatie en ruimtelijke verspreiding.