Oude verontreinigde NAM-boorlocatie bij Ameland spoelt in zee

Door de storm is een deel van een oude boorlocatie op Ameland in zee gespoeld. Hierbij zijn, zo het zich nu laat aanzien, ook met diesel en Barium verontreinigde grond de zee in gespoeld. Dat het risico op wegspoelen bestond was al langer bekend bij de NAM. Voor de boorlocatie die uit de jaren ’60 dateert, werd vorig jaar door Rijkswaterstaat nog een nooddijk aangelegd om wegspoelen te voorkomen. 

Duidelijk is dat het saneren van de locatie, waar vorig jaar mee begonnen zou worden, niet op tijd is afgerond om deze vervuiling van het Werelderfgoed te voorkomen. Onduidelijk is wat de schade voor de waddennatuur precies zal zijn. Er zal snel duidelijk moeten worden hoeveel verontreinigde grond er is weggespoeld, en hoeveel giftige stoffen er de Waddenzee terecht zijn gekomen. Pas dan is er iets te zeggen over de schade voor de natuur. Duidelijk is wel dat de NAM zich weer in de risico’s van haar activiteiten heeft vergist en waarbij het milieu wederom kind van de rekening is.