Protestactie tegen afvaloven Harlingen

Vrijdag 14 december is er vanaf 14.00 uur een ::URL::http://www.afvalovennee.net/::protestactie:: tegen de afvaloven van Omrin in Harlingen. De Waddenvereniging doet mee aan de actie en heeft iedereen opgeroepen zich aan te sluiten. Aanleiding van het protest zijn de aanhoudende storingen bij het Friese afvalbedrijf. De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de vervuiling die daardoor wordt veroorzaakt. Er is ook een petitie gestart tegen de afvaloven. Teken de petitie ::URL::http://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug::hier::.
Houd voor actuele informatie de ::URL::http://www.afvalovennee.net/::website:: van Afvaloven Nee in de gaten. De Waddenvereniging heeft zich fel verzet tegen de komst van deze afvalverbrander aan de rand van het kwetsbare waddengebied. Toch werd de afvalverbrander vergund en gebouwd. Al vanaf de start kampt de verbrander met veel problemen. Zo zijn er vaak storingen. Ondanks een verbetertraject en stevige woorden vanuit de provincie, gemeenten en de veiligheidsregio blijft de afvaloven gewoon draaien, mét storingen. Omrin neemt de uitstoot van giftige stoffen en stankoverlast blijkbaar voor lief. Afvaloven Nee vindt dat de maat vol is. De Waddenvereniging sluit zich daarbij aan. Doe je mee? Teken vandaag nog de ::URL::http://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug::petitie::.