Sleutelen aan zeegras

Zeegrasvelden zijn ecologisch gezien van onschatbare waarde voor de Waddenzee. Ze verhogen de biodiversiteit en zijn belangrijk voor verschillende soorten in de Waddenzee; als kinderkamerfunctie voor vis of als schuilplek voor bijvoorbeeld krabbetjes. Daarnaast is zeegras een echte ::URL::http://https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22582::biobouwer:: die slib invangt en CO2 opslaat. Helaas zijn de zeegrasvelden in de Waddenzee op dit moment schaars. Ooit groeide er naar schatting zo’n 15.000 hectare. Daar is nu bijna niets meer van over.

Herstel zeegras

Met het project Sleutelen aan Zeegras heeft Natuurmonumenten als doel om herstel van zeegras in de Waddenzee te realiseren. Natuurmonumenten doet dit samen met de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en The Fieldwork Company. Herstel van zeegras is erg belangrijk voor een goed werkende Waddenzee en wettelijk verplicht volgens de Europese Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn.

 

Voorlopige resultaten

Uit de resultaten van Sleutelen aan Zeegras van het afgelopen jaar blijkt dat zeegrasherstel nog steeds moeilijk is. Sinds 2011 wordt er geëxperimenteerd met het zaaien van groot zeegras op wadplaten. Hiervoor wordt zeegraszaad van het Duitse Sylt gebruikt. De methode voor het uitzaaien en behandelen van zeegraszaad is in de tussentijd geoptimaliseerd: een mijlpaal voor het project. Helaas heeft de tropische zomer dit jaar roet in het eten gegooid. De nieuw gezaaide zeegrasplantjes zijn verschroeid door de hitte.

 

Verder onderzoek

Natuurmonumenten en haar partners gaan tot en met 2021 door met het project. Dan moet duidelijk zijn of grootschalig zeegrasherstel op droogvallende wadplaten zinvol is en of Nederland haar doelen kan realiseren of moet bijstellen. Natuurmonumenten is optimistisch: “In Duitsland en Denemarken liggen zoveel vitale zeegrasvelden. Hopelijk is herstel mogelijk.” De Waddenvereniging begon in 2011 met het planten van zeegras in de Waddenzee. Na een aantal jaren besloot de Waddenvereniging om te stoppen met het project, vanwege tegenvallende resultaten. Vervolgens is er verder onderzoek gedaan, is er een onderzoeksproject opgezet en heeft Natuurmonumenten het project overgenomen.